• Facebook
 • YouTube
Please select your page

ЗВІТ про роботу за 2020-2021 навчальний рік

 

ЗВІТ

про роботу

середньої загальноосвітньої школи № 279

імені Петра Григоренка м. Києва

за 2020-2021 навчальний рік

 

ЗМІСТ

І. Коротка характеристика школи (структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу тощо). Характеристика мікрорайону школи

                      (Остролуцька Л. Ф., Бондаренко Т. І., заступники директора).                     

ІІ. Завдання і проблеми, над якими працювала школа. Методична робота школи

                                          (Остролуцька Л. Ф. заступник директора).   

ІІІ. Організація роботи шкільних методичних об’єднань:

 

1. Про  роботу вчителів початкових класів, вихователів ГПД

(Волощук В. М., голова методичної комісії      вчителів початкових класів, вихователів ГПД).

 

2. Про  роботу вчителів суспільно-гуманітарних предметів

(Зеленська Г. В., голова методичної комісії вчителів суспільно-гуманітарних предметів).

 

3. Про  роботу вчителів  природничо-математичних предметів

(Дзюбак А.В., голова методичної комісії вчителів природничо-математичних предметів).

 

4. Про  роботу вчителів  англійської мови

(Руда О. І., голова методичної комісії вчителів  англійської мови).

 

5. Про  роботу вчителів  фізичної культури

(Пацьора Л. О., голова методичної комісії вчителів  фізичної культури).

ІV. Моніторинг успішності учнів школи за підсумками річного оцінювання:

 1. Моніторинг  навчальних досягнень  учнів  4-х класів за підсумками річного оцінювання 

    (Бондаренко Т. І., заступник директора).

 

2. Моніторинг досягнень учнів 5-11-х за підсумками річного оцінювання

                                                              (Остролуцька Л. Ф., заступник директора).   

V. Підсумки участі учнів в інтернет олімпіадах, МАН та інших предметних конкурсах

                                                          (Остролуцька Л. Ф., заступник директора).

  VI. Про роботу педагогічної ради 

 (Подзюбанчук М.І., секретар педогогічної ради).

VIІ. Організація виховної роботи. Профілактична робота з питань попередження правопорушень та скоєння злочинів серед неповнолітніх, жорстокості, боулінгу, ксенофобії. Робота гуртків, секцій                                                                                                                                                                                              

                                                                   (Понуренко О. І., заступник директора).

VIІI. Військово-патріотичне виховання. Робота музею Бойової слави

(Дзюбак С. О., відповідальний за військово-патріотичну роботу).

ІХ. Діяльність учнівського самоврядування «Лідер». 

Система інформаційного забезпечення: шкільна газета, сайт, використання мережі Інтернет

       (Гаджилова О.В., педагог-організатор).

Х. Про роботу літньої розвивальнеої школи

(Дорош Л.І., директор школи).

ХІ. Про роботу бібліотеки школи. Забезпечення підручниками

                            (Фещенко Т. К., завідуюча бібліотекою школи).

ХІІ. Про роботу психолога школи

                            (Снігірьова Т. А., психолог школи).

ХІІІ. Про роботу соціального педагога. Соціальна допомога учням із числа пільгових категорій

                                  (Снігірьова Т. А. соціальний педагог).

ХІV. Організація харчування учнів школи. Медичне забезпечення  та обслуговування учнів школи.

          (Дорош Л.І., директор навчального закладу).

ХV. Організація внутрішнього контролю за виконанням навчального плану і програм, якості знань, умінь і навичок учнів.

(Остролуцька Л. Ф., Бондаренко Т. І., заступники директора).

ХVІ. Фінансово – господарська діяльність.

(Кошуба О.А.,заступник директора з АГР).

І. Коротка характеристика школи (структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу тощо). Характеристика мікрорайону школи

(Остролуцька Л. Ф., Бондаренко Т. І., заступники директора).                     

Педагогічний колектив школи складається з 63 оcіб. 

З них :

Мають освітній рівень:

 • вищу педагогічну освіту – 57

 • середню спеціальну освіту – 3

 • навчаються у вищому навчальному закладі – 3

Якісний склад педагогічних працівників школи 

Вчителі:

 • вища категорія – 22;

 • I категорія –8;

 • II категорія –16;

 • спеціаліст – 12;

 • молодший спеціаліст - 3

Керівники гуртків: 11 тарифний розряд – 1

10 тарифний розряд - 1

Мають звання:

-  вчитель-методист – 8; 

- практичний психолог-методист –1.  

- старший вчитель – 11;

- старший вихователь – 4;

- нагороджені   знаком «Відмінник освіти України» – Дорош Л. І., 

Невольник Н. О., Гаджилова О. В.

      Відповідно до Розпорядження  Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації «Про закріплення за закладами загальної середньої освіти Солом’янського району територій обслуговування у 2019-2020 навчальному році» № 114 від 12.02.2019 р., територія обслуговування сзш № 279 ім. П. Григоренка (мікрорайон Жуляни, вул. С. Колоса, 50) включає  мікрорайон Жуляни повністю та усі номери будинків по вулиці Практичній.

До першого класу 2020-2021 н. р. набрано 130 учнів.

ІІ. Завдання і проблеми, над якими працювала школа. Методична робота школи. 

(Остролуцька Л. Ф. заступник директора).

    У 2020-2021 навчальному році  педагогічний колектив школи почав  працювати над методичною проблемою: «Стратегія розвитку внутрішньої системи  якості освітньої діяльності  школи».

     З метою цілеспрямованої роботи методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи на навчальний рік.

       У рамках роботи над методичною проблемою працювали такі  методичні об’єднання  та методичні комісії: 

- методична  комісія  вчителів природничо – математичних дисциплін: фізики, біології, хімії, географії, математики (голова комісії Дзюбак А. В.);

- методична  комісія  вчителів суспільно – гуманітарних дисциплін: української  мови і літератури, зарубіжної літератури, російської мови, історії (голова Зеленська Г.В.);                                                 

- методична  комісія  вчителів початкових класів та вихователів ГПД (голова Волощук В. К.);

- методична  комісія  вчителів англійської мови (голова Руда О. І.);                               

- методичне об’єднання вчителів фізкультури (голова Пацьора Л. О.);

- методичне об’єднання  класних керівників (голова Бабкова Т. М.);

Робота шкільних методичних об’єднань здійснювалася за планом та у відповідності з методичною проблемою. Переважно використовувалися такі форми роботи: взаємовідвідування уроків і позаурочних заходів, семінари, проведення предметних тижнів.

Протягом року проводилися наради та методичні  оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

    Одним із першочергових завдань адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи є підвищення освітнього рівня вчителів. У зв’язку з епідемічною ситуацією  курсова перепідготовка у 2020-2021 навчальному році здійснювалась  у дистанційному режимі. Педагогічні працівники: Дзюбак С. О., Руда О. І., Павлюк А. Б.,  Журавель В. М., Осипенко А. В., Осипенко І. О., Кравченко І. О. протягом року пройшли фахові модулі в інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Вчителі початкової школи Троценко Г. О., Кущ Л. Г., Бурдейна І. В., Тертична Т. В.  пройшли  курси  підвищення  кваліфікації за програмою НУШ.

    Відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу  атестація вчителів школи. Атестація 2021 року пройшла згідно плану. Всі педпрацівники, які були включені в графік атестації, атестовані в черговому порядку. Засідання шкільної атестаційної комісії пройшли у визначені планом терміни. Вчителі у міжатестаційний період працювали  за власними планами самоосвітнього розвитку. Заключний етап роботи над реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час атестаційного року.   Кожен учитель мав змогу звітувати перед колегами про проведену роботу, ділитися набутим досвідом, презентувати кращі доробки, електронні презентації.

    За підсумками  атестації 2020-2021 навчального року   було атестовано        11  педагогічних працівників.  Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та на  відповідність раніше присвоєному педагогічному  званню «вчитель-методист» вчителя  історії, правознавства та предмета «Захист України» Дзюбака С. О., на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» та на  відповідність раніше присвоєному педагогічним  званням  «старший учитель»  та «старший  вихователь»  вчителя початкових класів Троценко Г. О., на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» вчителя початкових класів Кущ Л. Г.,  атестовано на  присвоєння кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст вищої категорії» вчителя англійської мови Руду О. І. та вчителя біології, екології, основ здоровя  та  предмета «Захист України» Журавель В. М., присвоєно кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст І категорії» вчителю англійської мови Павлюк А. Б., присвоєно кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст ІІ категорії» вчителю української  мови і літератури, зарубіжної літератури Осипенко А. В.,  вчителю фізичної культури Осипенку І. О. та вчителю  початкових класів Бурдейній І. В., атестовано  на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» Тертичну Т. В.,  встановлено 12 тарифний розряд керівнику гуртка Кравченко І. О.

        Одним із напрямків методичної роботи школи є організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. 

       У 2020-2021 навчальному році у  школі працюють педагогічні працівники, стаж роботи яких менше 5 років: вчителі початкових класів Ільєва О. О.,  Машкаринець І. С., Бурдейна І. В., вчитель української мови та літератури Семененко І. О., вчителі інформатики Іщенко О. І., Роост К. П.,  вчителі фізичної культури Лукьянов В. Я.  та Осипенко І. О., асистент вчителя Гринчук Л. В. Молодим  вчителям було призначено наставників. Протягом року для них проводилися консультації. Адміністрація школи  та вчителі наставники відвідували уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів, надавали методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків. 

       Усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього процесу, спонукає вчителів школи шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми, впроваджувати інноваційні технології. Важливою умовою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес є рівень сформованості інформаційної культури педагога.

        За останні 5 років у школі  значно збільшилася кількість технічних засобів, придбаних за державні кошти. У школі всі кабінети початкових класів та 15  кабінетів середніх та старших класів, читальний зал бібліотеки оснащені комп’ютерним місцем вчителя. Всі педагоги навчального закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки.

       Важливим фактором є правильна організація адаптаційного періоду при переході учнів з початкової школи в середню ланку. Тому увага педагогічного колективу школи направлена на створення умов для успішної адаптації п’ятикласників до навчання у середній школі. Класні керівники 5-х класів на початку року знайомлять учнів з приміщеннями школи, проводять бесіди, виховні години. Спостереження за п’ятикласниками показують що, дітям у школі цікаво: вони прагнуть бути активними, розумними, вони хочуть, щоб їх побачив, оцінив новий учитель і помітив у них усе найкраще. Більшість дітей переживає перехід у основну школу як важливий крок у своєму житті. Деякі пишаються тим, що вони подорослішали, інші мріють розпочати «нове життя». 

    Значного значення набуває профільне навчання у старших класах.  Тому вже другий рік поспіль у школі створюються  п’яті класи, яким виділяються додаткові години для вивчення предметів як підготовки до профільного навчання в старших класах. Тому з варіативної частини навчальних планів надано додаткові години для вивчення окремих предметів: української мови,   англійської мови,  математики та  історії.  

 

ІІІ. Організація роботи шкільних методичних об’єднань:

 1. Про  роботу вчителів початкових класів, вихователів ГПД

(Волощук В. М., голова методичної комісії вчителів початкових класів, вихователів ГПД).

Нова українська школа зазнає все більших змінРеформування освіти вимагає нових підходів як до роботи вчителя, так і до організації навчально - виховного процесу. Навчання, а саме його ціннісно-світоглядна домінанта, ґрунтується на постулатах педагогіки партнерства, психології та філософії дитиноцентризму і, враховуючи суб'єктний досвід дитини, забезпечує її гармонійний розвиток, сприяє збереженню психологічного здоров'я та радості пізнання. В авангарді цих змін іде початкова школа. Її мета - всебічний розвиток особистості дитини, її ключових і предметних компетентностей, талантів, самостійності, творчості та допитливості. 

У цей віковий період надзвичайно важливо створити умови для  вияву інтересів і здібностей дітей, для їх емоційного, морального і естетичного розвитку, дослідницької позиції у пізнанні природи, людей і самого себе.

Усі ці завдання лягли в основу роботи колективу вчителів нашої початкової школи в 2020-2021 н. р. Працюючи над проблемою « Особистісно-орієнтований та компетентнісний  підхід в організації навчально-виховного  процесу як  результативна  складова засвоєння  змісту початкової  освіти», було проведено 5 засідань, на яких розглядалися такі питання :

1. Запровадження  Концепції  НУШ  в  1-3 класах. Дистанційне та змішане навчання як одна із форм організації освітнього процесу в умовах пандемії.

2. 2020-2021 навчальний рік – рік  математичної освіти в Україні. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в учнів молодшого шкільного віку.

3. Формувальне оцінювання  в  освітньому процесі  початкової школи. Організація роботи дітей в інклюзивному класі.    

4. Професійне  вигорання  педагога  і  як  з  цим  боротися.

5. Підведення підсумків роботи методичної комісії педагогів початкової ланки освіти за 2020– 2021 навчальний рік.

На першому засіданні  МК  вчителі ознайомилися з нормативними документами  МОН України  і методичними рекомендаціями щодо організації освітнього процесу в новому навчальному році. Враховуючи особливості навчання під час пандемії  навесні 2020 року і проблеми , які виникли по організації дистанційного навчання,  вчителям було рекомендовано підготувати та провести  діагностичні роботи для виявлення прогалин у знаннях учнів та  спланувати подальшу роботу із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно. Відбувся  обмін досвідом щодо ефективності освітніх платформ для дистанційного навчання. 

    На другому засіданні МК розглядалося питання застосування сучасних технологій навчання математики. Класоводи ділилися досвідом  ефективних інтерактивних форм організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики ( кейс-технологія, «перевернуте навчання», сторітелінг, технологія «боншо», технологія квестів, технологія «кольорових капелюхів» ,

використання  інтеграційних  навичок «Щоденні 3»: математика самостійно, математика разом, математичне письмо; педагогічна технологія STEM), а також шляхами  підвищення мотивації школярів та створення ситуації успіху. Вчителі  1-2-х класах показали цікаві форми роботи з LEGO .

     Третє засідання було присвячене питанню ознайомлення з перевагами та критеріями формувального оцінювання в НУШ , яке  дає змогу вчителю відповідно адаптувати освітній процес, опираючись на дані відстеження особистісного розвитку дітей та хід набуття ними навчального досвіду й ключових компетентностей. 

   Питання  попередження професійного вигорання педагогів і пошуку шляхів боротьби з ним стало предметом обговорення на березневому засіданні.  Слушними стали поради шкільного психолога Снєгірьової Т.А. і власні думки колег, які уже мають певний досвід у цій справі.

  На останньому засіданні МК було підведено підсумки роботи за цей навчальний рік, заслухано звіти  «Мої педагогічні здобутки» з індивідуальних педагогічних проблем, над якими працювали вчителі та вихователі ГПД протягом навчального року.  

На засіданнях також обговорювались питання адаптації першокласників до шкільного життя,  соціалізація та включення в соціум дітей з особливими освітніми потребами, обговорювалися результати  моніторингових досліджень якості знань учнів 4-х класів із математики. 

Впроваджуючи інноваційні методи та інтерактивні технології , створюючи умови  для особистісно-орієнтованого навчання, ми глибоко переконані, що головним агентом усіх змін є сам вчитель. Тому в першу  чергу наша робота була спрямована  на підвищення свого науково-професійного рівня, опанування сучасними прогресивними методиками навчання в умовах НУШ, на творче використання передового педагогічного досвіду і розвиток творчої ініціативи.

За цей навчальний рік вчителі початкових класів досягли певних успіхів в опануванні сучасними онлайн-технологіями для дистанційного навчання з використанням  ZOOM , Classroom, у формуванні та використанні завдань для перевірки на сервісі LearningApps.org. і на платформі classroom. Google.  Вчителі були учасниками онлайн-нарад, конференції « Інклюзія онлайн» , онлайн – вебінару «Інструменти  формувального  оцінювання в НУШ» та  « Профілактика професійного вигорання з використанням арт-практик», Zoom – конференції « Комплексний підхід до навчання дітей з особливими освітніми потребами».       

    У цьому навчальному році планову атестацію пройшли  четверо наших колег: Бурдейна І.В., Кущ Л.Г., Тертична Т.В. і Троценко Г.О.

 

Творчі уроки вчителів

П.І.Б. учителя, клас

Предмет та тема уроку


Бурдейна І.В.

3-Б клас

Математика 

«Множення суми на число»

Читання  

«Творчість Т.Г.Шевченка»

Українська мова

«Спостерігаю за іменниками, які вживаються тільки в     однині або тільки в множині»


Кущ Л.Г.

4-Б клас

Українська мова 

«Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а (-я) в родовому відмінку однини »

Читання 

В. Нестайко «Троє за парканом»

Природознавство

« Який океан найбільший ? »


Тертична Т.В.

2-Б клас

Математика 

Урок-подорож математичними джунглями «Таблиця множення числа 6 »

Інтегрований урок з читання та образотворчого мистецтва

 «Є. Гуцало. Під веселкою»

Українська мова

«Навчаюся складати розповідні, питальні та спонукальні речення»


Троценко Г.О.

3-А клас

Читання

Урок –казка 

 Інсценізація української народної казки «Коза-дереза»

Читання

Урок-дослідження 

« Життя і творчий шлях Т.Г. Шевченка»

Математика 

«Множення числа на суму»

Аналіз відвіданих відкритих уроків та позакласних заходів показав, що вчителі вміло застосовують сучасні технології і  творчо підходять до їх реалізації . Усі вони надають перевагу особистісно - орієнтованій системі навчання, обирають педагогіку співпраці, уроки будують на діяльнісній основі, учні активно працюють  індивідуально, у парах,  в групах  на всіх етапах уроку. 

У  педагогічному арсеналі  вчителів - уроки-подорожі, уроки –казки,  уроки-дослідження, інтегровані уроки.

Творчо працює зі своїми вихованцями вчитель 2 –Б класу Тертична Т.В. Її уроки  цікаві і  результативні, відзначаються логічною завершеністю, оптимальністю вибору форм і методів роботи. 

Вміло і часто проводить нестандартні уроки Троценко Г.О., вчитель 3 –А класу. Застосовуючи різні форми і методи заохочення, вона навчає дітей самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. Цікавий досвід роботи продемонстрували класоводи 4-Б класу Кущ Л.Г. і 3 – Б класу Бурдейна І.В.. Велику увагу на уроці вони  приділяють слабовстигаючим  учням.

    Концепція НУШ пропонує активно впроваджувати в навчальний процес інтегроване та проєктне навчання. Адже саме через досліди, спостереження та участь в проєктах дитина вчиться пізнавати навколишній світ, самостійно здобувати знання та критично мислити. Тому вчителі нашої школи активно залучають школярів  до такої діяльності . Так , учні  1- А і 1 –Б кл. брали участь у створенні  проєкту «Город на підвіконні» , учні  2 – Б кл.-   «Червона книга України» , «Годівничка для птахів»,  «Весняні первоцвіти» , учні 2-В класу – «Будь природі другом», « Творимо красу», «Моя улюблена тварина», учні 2-А класу – « Улюблені книжки учнів нашого класу».

   Відповідно до плану роботи школи  в листопаді було проведено Тиждень української мови. Початкова школа прийняла в ньому активну участь. Вчителі 

провели відкриті уроки ( Кравченко А.С., Осипчук М.О. та Кущ Л.Г.) , свято рідної мови « Мавка та Гарбузик-карапузик» ( Попович С.С.), організували гру-подорож « В країну української мови » ( Тертична Т.В.), ), літературний флешмоб « Наша мова – українська » ( Кушнір А.В.), виховні години « Мова – коштовний скарб народу » ( Іванова Т.Д., Машкаринець І.С., Бондаренко Т.І.) , 

конкурс скоромовок ( Дідук Н.Ф.), вікторину «Ми - знавці української мови» 

(Ільєва О.О.).      

В рамках роботи над  виконанням теми школи  «Вдосконалення навчально-виховного середовища в умовах національного державотворення» МК  вчителів початкових класів  активно  працювала над вихованням  у молодших школярів  якостей громадянина і патріота своєї держави. Здійснювалося це як на уроках, так і в позаурочній діяльності.  Домінантними стали виховання любові до рідного краю, повага до національних традицій і символів українського народу, до людей інших національностей, їхніх звичаїв і традицій, почуття гордості за славетних українців, турботливе ставлення до цінностей і надбань нашої держави. Відкриті уроки  і позакласні  виховні заходи  показали, наскільки учні обізнані з державною символікою, як поповнюють знання  про країну, де вони народилися і живуть, що знають про традиції українського народу, його пам’ятки та обереги.                                                                      

    Традиційно у класах були проведені святкові заходи з нагоди  Дня знань, Дня захисника України, Дня української писемності і мови, Міжнародного дня толерантності, Всесвітнього дня дитини, Дня пам’яті жертв Голодомору, квест – ігри до Дня святого Миколая «Миколай, Миколай, ти до нас завітай !», новорічно-розважальні програми, Дня Соборності України, Всесвітнього Дня доброти, Міжнародного дня рідної мови, святкові ранки  «Любу матусю зі святом вітаю!», флешмоб до Всесвітнього дня здоров`я «Я обираю здоровий спосіб життя !», до Дня пам`яті і примирення , до Дня матері і Дня вишиванки.

    До 150 річниці з дня народження Лесі Українки класоводи провели  виховні години «Стяла я і слухала весну…», «З Мавкою у серці».

Учні 2-Г класу  підготували і провели театралізоване свято за мотивами  твору Н. Остапенко «Господиня осінь». Учні 4 - В класу - тренінг «Безпечний інтернет».  А учні 1 – Б організували Кольоровий тиждень і Піжамну вечірку до Дня святого Миколая.

   Святкові заходи, що припали на квітень – початок травня, проводились в онлайн - режимі . Це виховні години до Дня космонавтики та авіації (1-Б, 2-Б, 

2-Г), до Міжнародного дня Землі  (1 - Б,1-В, 2 - Б, 2-В, 2- Г, 4-А), до 35 –річчя Чорнобильської трагедії  - «Чорнобиль – біль України», (1-А, 1-Б, 2-Б), «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять» (2 - Г, 3-Г, 4-А ,4-В , 4-Г), святкові заходи «Світле свято Великоднє» ( 2-Б, 3-В, 4-А). Учні 2-Б класу  були залучені до участі у Всеукраїнських Великодніх вітаннях , а вихованці  2-В класу перемогли в челенджі «Я обираю здоровий спосіб життя», в яких  взяли активну участь також учні 1–Б, 1-В, 2-А, 2-В, 3-Г, 4-Б  та 4-В класів.

Наші вихованці стали активними учасниками благодійної  акції по збору речей для дитячого будинку, благодійної ярмарки по збору коштів для воїнів АТО, благодійної ярмарки «Щедрий вівторок», благодійної акції  «Недільний обід в шпиталі».

Молодші школярі також брали активну участь в різноманітних шкільних конкурсах. Це : 

-  конкурс  читців поезії Тараса Шевченка ;

-  конкурс малюнків на асфальті « Щастя – це …» ; 

-  творчий конкурс «Паперова фантазія».

 2020-2021 навчальний рік – рік математичної освіти в Україні. Тому посилена увага приділялась саме підготовці учнів з даного предмета.  У березні адміністрацією  школи було проведено моніторинг якості знань учнів 4-х класів із математики. Отримані результати цих контрольних робіт  стали предметом для обговорення на засіданні МК. Також учні 4 –х класів  провели цікавий математичний брейн-ринг  «Веселий математик» . 

  У цьому навчальному році молодші школярі традиційно взяли активну участь у Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру». Серед 42 учасників 8 учнів продемонстрували високий рівень знань.

  За звітний період  класоводами було проведено майстер–класи з виготовлення панно і його розпису (1 – А), «Новорічна ялинка» , «Листівка для вчителя», «Вітальна листівка для рідної матусі» (3 – В і 4 -А), «Великодня писанка»  (3 –А , 4 – А), майстер – клас по виготовленню ляльки –мотанки (3-А).

Аналіз роботи дає підставу зробити висновок, що завдання , які  стояли  перед  методичною комісією вчителів початкових класів, в основному виконані.

2. Про  роботу вчителів суспільно-гуманітарних предметів

(Зеленська Г. В., голова методичної комісії вчителів суспільно-гуманітарних предметів).

Методична комісія вчителів суспільно-гуманітарного циклу самодостатня та ініціативна, це гармонійне поєднання молодості й досвіду. Вона включає в себе вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури та історії. Це висококласні  фахівці, які глибоко знають свій предмет, володіють різноманітними методами і прийомами  навчання, чутливо реагують на виклики часу, їм  властивий високий  рівень самоорганізації та самодисципліни, бачення близьких і далеких освітніх перспектив виховання дітей.

Учителі суспільно – гуманітарного циклу працюють над проблемою «Шляхи упровадження стратегії розвитку внутрішньої системи якості освітньої діяльності». Основні напрямки роботи МО:

Вироблення інноваційного стилю діяльності кожного члена об’єднання з метою удосконалення уроку;

 • Формування  професійної компетентності, розвиток творчого потенціалу  вчителя для підвищення рівня загальної культури учнів;

 • залучення до науково-дослідної та експериментальної діяльності вчителів;

 • формування соціальних і громадянських компетентностей школярів, розвиток вміння навчатися протягом життя.

Свою роботу педагоги спрямовують на виявлення  навчальних  можливостей учнів, формування у них творчо-наукових здібностей. Уся система педагогічної  діяльності підпорядкована основній меті – розвитку особистості та її вихованню.

Так, у процесі навчання вчителями української мови та літератури було проведено ряд творчих уроків та позакласних заходів до Дня української писемності: :
- мовне свято «Слово… Слово моє  рідне!» (Дорош Л. І. );
- мовознавчий двобій «За Україну, за її мову!..» (Зеленська Г. В.);
- засідання  мовного хуторка «Зустріч у колі друзів» (Панченко С. В.);
-  конкурс на кращу авторську поезію «Наша мова калинова» (Семененко І.О.)
- літературна  вікторина «Мови велич і краса» (Комісарук В.В.);
- урок – медіа-подорож «Українські письменники- романтики ХІХ ст.» (Осипенко А. В.).

Педагоги багато працюють над тим, щоб предметом вивчення була не тільки нормативна складова мови, але й взаємозв'язки мови з духовним життям народу, щоб на уроках учні пізнавали історію, культуру, традиції, менталітет свого народу.

У лютому відбулися заходи до 150 – річчя від Дня народження Лесі Українки:
- класні керівники провели ряд класних годин, які об’єднувала спільна  тематика «Без надії сподіваюсь»;

- на уроках української літератури учні переглядали відеофільм «Я служила Україні»;
- учителі української літератури провели єдиний урок «Собі ім’я свого народу навіки, як вона , візьми…».

Березень був багатий на різноманіття заходів та відкритих уроків до вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка:

- між 5-11 класами був проведений конкурс плакатів «Наш вічно живий Кобзар»;
- Зеленська Г.В. у 7-В класі провела конкурс «Літературна майстерня»;
- Осипенко А. В з учнями 5 – 8 класів переглядали  відеофільм «Відомий та невідомий Шевченко»;

- Семененко І. О. з учнями 5-Б і 5-В класу провела урок-проєкт на тему
«Я відкриваю Шевченка»;

- учні 6-А , 6-В класів провели акцію «Єднання Шевченковим словом» під керівництвом учителя Панченко С.В..

Також вчителями української мови та літератури був проведений конкурс читців творів Шевченка. Принагідно відзначати активну участь учнів школи у літературних читаннях творів Кобзаря.  Цього року переможцями стали:
І місце:

Остролуцький Андрій (1-Б)

Сук Вероніка (1-Г)

Мельніченко Злата (2-В)

Шевчук Олександра (3-А)

Тиліщак Христина (4-А)

Лавріненко Ярослава (5-А)

Остренко Софія (7-Б)

Кушнір Дар’я (7-Б)

Харкава Валерія (9-А)

ІІ місце:

Королишин Данило (2-Б)

Юрескул Альона (2-А)

Горобинська Анастасія (3-А)

Кравченко- Хотінський Михайло (5-Г)

Лісаченко Єгор (6-Б)

Парменова Валерія (6-Б)

ІІІ місце:

Харкавий Анатолій (5-Г)

Середюк Тетяна (7-Б)

Нестор Георгій (8-В)

Література - це храм, куди можна ввійти лише з чистою совістю і шляхетними намірами".   Під таким девізом у школі був проведений Тиждень зарубіжної літератури. Учні подорожували сторінками улюблених книг, брали участь у конкурсах, вікторинах; багато цікавого дізналися про життя і творчість письменників світу: 

- для формування читацької культури та компетентності учнів, Мелікова Т.С. використовувала на уроках прийом театралізації «Зустріч із головним героєм»,

провела конкурс малюнків «Герої народних казок»;

- Понуренко О. І. провела конкурс читців віршів поетів світу про природу;

- Шеремет О. Л. провів літературну вікторину «Античність – колиска світової літератури».

Тиждень історії  і правознавства є дієвою формою організації навчання, виховання, поглиблення рівня знань учнів, сприяє їх розвитку та поглибленню світогляду. Водночас зміст заходів, що проводяться тісно пов'язаний за змістом з основним програмним курсом. Проведення Тижня історії і правознавства – це не тільки розваги для учнів, скільки одна з форм організації навчання, засіб виховання, шлях до порозуміння з учнями.
Учні 5 – 11 класів на чолі з вчителями  Дзюбаком С. О. та Бабичем В.В.  брали  участь в уроках–дискусіях, які об’єднувала спільна  тема «Роль насильства в історії». Така  форма уроку дає імпульс проблемному навчанню і формує специфічні вміння й навички. Одинадцятикласникам були показані документальні фільми про визволення України від німецько-фашистських загарбників. 

Звісно, пандемія  внесла свої корективи, і не всі  заплановані в школі заходи  та предметні тижні були проведені. Та вчителі суспільно-гуманітарного об’єднання гідно прийняли цей виклик. Вони швидко зорієнтувалися в ситуації і змогли організувати дистанційне навчання для школярів. Педагоги створили нові чи відновили роботу в уже існуючих блогах. Вони тримали зв’язок з учнями і батьками через Вайбер, проводили уроки в та заходи в Zoom, деякі вчителі створили класи: classroom, google, у яких розміщали завдання для учнів та навчальні матеріали, що допомагали  їм опановувати матеріал на відстані. Аби забезпечити успіхи у навчанні, педагоги пропонували учням готові й створювали власні інтерактивні вправи, вели спілкування в соціальних мережах і навіть створювали власні відео-уроки. Така небайдужість і творчий підхід вчителів суспільно-гуманітарного циклу допоміг школярам успішно подолати цей складний період, а декому навіть покращити свої академічні здобутки.

Тож, наші учителі суспільно – гуманітарного циклу завжди у пошуках шляхів, форм і методів, які б давали можливість розвивати в учнів здатність мислити та бути творчими людьми.

3. Про  роботу вчителів  природничо-математичних предметів

(Дзюбак А.В., голова методичної комісії вчителів природничо-математичних предметів).

Протягом навчального року вчителі методоб’єднання плідно та творчо працювали над підвищенням якості знань учнів з певних предметів у контексті своїх науково-методичних тем та методичної теми школи. Було проведено 5 засідань.

Перше засідання було організаційним, вчителі ознайомилися з навчальними програмами, методичними рекомендаціями та спланували роботу на навчальний рік. Метою другого засідання був обмін досвідом. На часі стало питання інтелектуально-творчого розвитку здобувачів освіти засобами інноваційних технологій та засобами дистанційного навчання. Своїми напрацюваннями поділилися Гаджилова О.В., Дзюбак А.В. Дискусія про переваги та можливості,  а  також недоліки тих чи інших платформ для дистанційного спілкування з учнями дозволила кожному обрати оптимальний варіант. А майстер клас з користування платформами ZOOM та GOOGLE MEET (саме ці платформи визнано оптимальними вчителями методоб´єднання) – отримати практичні навички та поради колег. 

На третьому засіданні, що пройшло у формі круглого столу, обговорювалося впровадження STEM технологій на уроках природничо-математичного циклу як засіб підвищення рівня якості знань учнів. Застосування таких технологій дає можливість учням опанувати не тільки наукову (S) основу даної теми, а й її технологічну, навіть технічну реалізацію (Т ), та для більшої зацікавленості учнів підкріплену і певним розважальним аспектом (Е), і навіть використання даної теми у творчих, мистецьких реалізаціях (А) та втілення даної теми у математичному апараті обчислень і доведень (М). 

Такими STEAM - уроками математики (вчитель Гаджилова О.В.) було підкріплено теми  6 класу: 

 «Довжина кола та число пі», «Відсоткові розрахунки у бізнесі, науці, суспільстві»; «Відношення та пропорція – Золотий переріз у природі та мистецтві», «Як пропорція береже здоров’я та смачно годує»; «Математика та візуалізація даних».https://lh6.googleusercontent.com/OX2pswhfl3qFk2Q1sVDShJKaE5CLYNC4B9eRVJfUW_GwidpJdy7tFlXOeq_51TAaReXmrAUTX0TQt_0u4SH1WkhkXrwX_iBh0bm60_uVL26gqhAMTDWY_JN74uNXh65cV-XalA

У 7 класі STEAM-технологія разом з комунікативними методами була застосована в уроках «Чарівні виміри», «Функція як зв’язок усіх явищ Всесвіту»

 Для 9 класів дана технологія була застосована у темах «Практичні задачі про розрахунки на місцевості»; «Геометричні перетворення у мистецтві», «Правильні многокутники як основа гармонії»; «Геометрія фізики», 

У 11 класі даний підхід було застосовано для тем «Банківська магія показникової та логарифмічної  функцій», «Поезія інтегралів», «Архітектура та стереометрія», «Математика ігрових бізнесів».

Були проведені уроки за технологією STEM і з біології (вчитель Дзюбак А.В.). Такі заняття  дозволили учнями у повній мірі опанувати наукову термінологію досить важких тем, співпрацювати у команді, створюючи моделі біологічних об’єктів та зрозуміти механізм їх роботи і практичне застосування. Зокрема, STEM технології було застосовано на уроках «Клітина живих організмів як злагоджений механізм», «Класифікація – основа розуміння живого світу», «Гриби – дивовижні істоти» (6 кл.), «Птахи – підкорювачі повітряної стихії», «Способи комунікації тварин» (7 клас), «Як зберегти організм здоровим та відтермінувати процеси старіння» (10 клас).

На четвертому засіданні на тему «Шляхи упровадження наскрізних змістових ліній у викладанні предметів природничо-математичного циклу» кожен з учителів поділився цікавими на найефективнішими методами, що реалізують дане завдання. 

Протягом року вчителі методоб’єднання намагалися максимально оптимізувати навчання учнів в умовах карантину. Для пояснення нового матеріалу проводилися уроки онлайн. Для дітей, у котрих не було доступу до інтернет ресурсів, проводилися телефонні консультації. Здійснювався підбір он-лайн тестів та підготовка відео-уроків для класів згідно розкладу та розміщення їх у відповідних групах у вайбері.

 Стрільченко Г.М. для оптимальної самостійної роботи учнів складала завдання самостійно. Були проведені он-лайн уроки та контрольні роботи, виконаний аналіз помилок. 

Гаджилова О.В. під час офлайн навчання провела ряд уроків на відкритому повітрі. Для забезпечення повноцінного навчального процесу вивчення математики  три класи (за фінансового сприяння батьків) було забезпечено доступом до математичної платформи GIOS та впроваджені елементи технології «перевернутий клас». 

https://lh4.googleusercontent.com/jBNrhOSMPdNL-jCjDIJ5b9HWhFMTlx_IajNenNKWsgDchFEjK9SHZ016hD5I6jy5EFL9Y-X65SgxyTz_eS5zIlvlhJNBgMEzqvoXjfqaq-2bH_tRnztodsT7QyfbSzdPFEdYAghttps://lh6.googleusercontent.com/MA2vGPkxRnivK5W0PqtpW1x3wwa20Kg2VJlMrrgDYZHuPrzUpuGtRQGNTVlzHXrasq4N9EONgZtOlVc2y_BZXpSn5JJBTUxRDeNJDoor9RCfa6paqWidIzuH4xqVcMGova2rWQ

Консультації з математики цього річ проводилися у зручний (погоджений з учнями) вечірній час або на вихідних, аби дати можливість навіть хворим учням під час офлайн навчання отримувати безпосередню консультацію вчителя. 

 Також Олена Валентинівна створила власний YOU-TUBE канал, де викладала ролики з коментарями до теорії або способів розв’язування задач, відео найважливіших уроків, проведених  у форматі zoom-конференцій.

Вчитель фізики   Вовченко  С.М. створив   власний  блог, у   якому   щоденно  розміщував   розробки  уроків  фізики    від    7    класу    до   11   класу   та  астрономії   11   класу. У блозі наведено розробки  уроків,  віртуальні   досліди,  тестування , конспекти  з  прикладами   розв’язування    задач  та   їх     віртуальним   поясненням.

Вчитель математики Подзюбанчук М.І. застосовувала технологію «перевернутий клас» для учнів  10-х класів при вивченні теми «Формули похідних. Під час самостійного опрацювання теми учні вчилися працювати з додатковими джерелами. На уроці підсумовували  нові факти, систематизували матеріал та набували практичних навичок при розв’язуванні завдань. 


https://lh5.googleusercontent.com/jSXdwnxhMVm-72w_tE_4yoi7dDmnvxiSVwls_5_nZAlIIliUOfrqL6UmLOfUxZLlTXLEdNRbaPPtDtoEJ4iFDp4EyqFkAb0gMuvu1JzqFfJHm1oJsoK-JPRCJDD0X5NyTvZn1Ahttps://lh4.googleusercontent.com/xdaD3J0weseGXU4f4Ncx6L6_BajXOYv3N79W7pt0VK2zPMF2hRTh3mYI685n4QNKP1ZPBPmvJeZUSMf-tCEsHj_RTnqFPQ048vZBmN2xgTNdT_cwipI3sGVr8cOEoQKU7WKNbg
Без сумніву, ефективно працювали вчителі математики протягом цього навчального року, що був оголошений роком математики. Вони організували та провели низку цікавих та пізнавальних заходів у рамках тижня математики, що проходив у грудні та декади математики у лютому. Зокрема:

Гаджилова О.В.: відкриті уроки «Довжина кола та число пі», «Як пропорція береже здоров’я та смачно годує»; «Математика та візуалізація даних», для 6 класу та «Правильні многокутники як основа гармонії»; «Геометрія фізики» для 9 класів і чотири позакласні заходи «Математичний онлайн брейн- ринг», де серед 6, 7,9, 11 класів переміг математичний 6-Б; вернісаж проєктів «Математика життя»; «Математичний квест» для 6-9 класів та Kahoot-вікторина для усієї школи.

Стрільченко Г.М. : нестандартні уроки з різними формами взаємодії учнів 

IMG-5bf200c96403d1242d4396f2973f7b1d-V

C:\Users\Аня\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-8c9ed528730261bf9068cd9113eb8780-V.JPG

 

та позаурочний захід «Математичний турнір» серед учнів 5 класів.   

IMG-ac5c89247911b99973c48a262985ee3a-V C:\Users\Аня\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-8ed397e1b96848e99e65b6af114089ab-V.JPG

Роост К.П.: конкурс проєктів з інформатики на тему «Моє цікаве шкільне життя» (6-Б) 

 

https://lh3.googleusercontent.com/nOb4nqWpKq8D8lTe2nbHt_KqHIlcXl-N9Ujgz_ePt9UttMnHX3CKFHh57Z9sV9sgO4QVZq9p-ZZ9ntYd_SAQT2dudzRUnNMNTUArAGzYjVpNLPkSgEPm1bH_YoztrrU2zW4eHg

 

       https://lh6.googleusercontent.com/IbSfm4_lQXi7XOsPaAMHnDjZmTfN19l78_sXuUtOkGBgbwm6XfOINcFkq6qEfUZ1KUHmFSxJLmsOkI_GTNGILkrgwMEqWq6OTgVLWyyMOCaMB70aaq9mp5aPxuWV634RHIQ17A     

Вікторина «Сума кутів і зовнішній кут трикутника»,  «Геометричний марафон по трикутниках» (7-В)  

 https://lh6.googleusercontent.com/_mBlijOPO6hWVOgRrvpJAQAGUutMzW4r-gzA6rC2d920B6HNfkybzGz-n9Jus1XCdemL_HLtm0STLO4CwLi8tevpiqKjo330G7QYjBKzmaKBYPJItJQFb7OqdhBIzTcxJ_NS1ghttps://lh6.googleusercontent.com/gkMrhphaJi2umo5cfgmugTBJlZEIZaq5PvWbYFtCcC3QYsxIL0S9_kyr3OTWBouQhw5T3FxIGbj_ZIg5VSmcRYzUcsCmZDN_xWkDcMT4Ft50rI4OrFPV8rBCYVgd5cXG3x1w1w

https://lh3.googleusercontent.com/tn_cjaCD1oPNtHctvBD9Azhrg3vxj9-nvdUd-jVgldSqQmGmj97qYVwqosTPu019sXquCgFGUszUjsR9AKj4G68sxdaiprxockzmuSHLruhbSUapPcki7xlWiRe8a3Bh_Ocqiw

Подзюбанчук М.І. провела турнір «Найрозумніший»та  «Розумники та розумниці» (в онлайн режимі) для учнів  5-А та 5-Б класів.

                https://lh3.googleusercontent.com/IEeb_VZys6LujN35uQIFcAVWW_DhPcER_S_WcjsxyEdFzv6ZlttTYlyYpqkl56c6hGk6c1P4V4OkPdS6dlsxRsjriIEFW0RKw4gJKYfWhW7Wn8CpSEBqvek7FirhPZsZOI1dMw

Захоплюючі та цікаві заходи були проведені Столяр С.В. під час тижня географії: Серед учнів 6 класів відбувся конкурс малюнків на тему «Природа моїми очима », а на уроках  діти розгадували географічні загадки.

 Учні 7 класів виконали мініпроєкти на тему «Найвідоміші об’єкти Африки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО». Серед семикласників провела урок-гру по темі «Африка».

У 8 класах було проведено конкурс проєктів «Мандруйте  Україною», який зацікавив учнів не тільки красою Батьківщини, а й величезними можливостями нашої країни в розвитку туристичного бізнесу.

Для 9 класів організовано віртуальну «Відео-подорож Україною», після якої проведено географічний ринг «Цікава географія».

Для 10 класів завдання було і складнішим і, як показали результати, цікавішим. Було проведено конкурс « Мандрівка в країну Кросвордію», де учні мали представити складені кросворди на вже вивчені теми. Учні переглянули відеофільм « Сім природних чудес України».

Протягом тижня хімії та фізики тижня розгадували кросворди, ребуси, головоломки,  виготовляли  саморобні  фізичні   прилади, створювали   фізичні казки. В кабінеті фізики  була  оформлена виставка літератури: «Цікава фізика». Традиційним  став  «Фізичний експериментаріум»,  у ході  якого глядачам пропонували  самостійно  провести  ряд  фізичних дослідів та конкурс  газет. Для учнів 7 класів проведено цікаві експерименти, які допомогли учням більше дізнатись  про   магнітні і   електричні    явища,  переконатись в існуванні  атмосферного      тиску. 

C:\Users\Mira\Downloads\184684293_1411972249167277_8022901264133462247_n.jpg


атм тиск0-02-0a-01a3f7c46852c78dcc11c0eac7333b131b5aa7a5a81b9a46e9c72a6cdb79d578_full.jpgфізика у прислівях2  c46852c78dcc11c0eac7333b131b5aa7a5a81b9a46e9c72a6cdb79d578_full.jpghttps://lh4.googleusercontent.com/j547E9afxNN6TScvoLF5DtUGJmDEYcSfFpyzongbc7GSeOcdIDSuv74NnsyU6MoJdv_7y4IA-K3VvhrRdE2NWmK_MrcEHS_jOz2eTbBHxWHBe7nQce02onanw6pkv3oyljva6w

             https://lh4.googleusercontent.com/crEki8i_PbPjFkbdnnFa6Q3gnV3QlcNrn_XOL4VfvZ54pGRmfoWOgDX3qql1Yqj5wEMO2y-6Sx_uMaQ31rD1AIVLu7cA0ZDqPC_q84hVhi28SMPL7LjIxUvUWUR-Fd6XHTK0KA  

Кожен із вчителів методоб´єднання, працюючи над своєю методичною темою, шукав оптимальні методи та шляхи її реалізації. Вчителі брали участь у онлайн семінарах за темами методики і психології навчання, з методик дистанційного, змішаного та «перевернутого» навчання, про що свідчать відповідні сертифікати, а також брали участь у роботі районного методоб’єднання.

Гаджилова О.В. продовжувала роботу над науково-методичною темою «Задачі та проєкти практичного змісту як мотиватори успішного навчання математиці», впроваджувала нові прийоми та методи в організації навчального процесу при викладанні ряду  тем  6, 7,9 та 11  класів. Особливу увагу приділяла впровадженню комунікативних методів у навчанні математики, оскільки в умовах карантину учні недоотримують спілкування та співпраці, взаємодії, взаєморозуміння та співтворчості. Найбільш ефективні прийоми методики: "Два круги"; ""Обмін питаннями"; ""SpaceX";"Хрест на хрест", «Усний рахунок – доміно», «Зустріч у центрі», «Розкажи більше». Ці методики сприяють взаємонавчанню учнів, співпраці у опануванні навчального матеріалу, забезпечують активність і якісно підвищують мотивацію учнів

 

https://lh4.googleusercontent.com/wzUYsOJ7ajHMFXllAVS1qLtr4sJ4ECD2y5TUK-utGe4e0S07SqiLFPFgZGURnbH1v7Q9DzwFSYyB0tQd2pL2E58WYHtvFCTFu6EANQzHl-CloMFQyQnIXILPHyNaQe3iK2QWKQ

Вовченко С.М., працюючи  над  темою ,, Застосування  інноваційних  технологій для  поглиблення  знань  учнів  з  фізики         у 7 – 11  класах ”   продовжив  розробку  методики  проведення  уроків за  новою програмою ;   для  поліпшення  умінь  учнів  розв’язувати  фізичні   задачі     розділу ,, Електричні  явища”, створив    програму,  яка: прискорює  запам’ятовування     умовних    позначень    фізичних  величин; дозволяє правильно  записувати   умову  задачі   коротко; розв’язувати  задачу  чисельно  витративши   одну  хвилину.

До  кожного  з  уроків   фізики  7 - 11  класу  створено   програмне  забезпечення  уроку ,  яке, зокрема, включає  електронний  тест- контроль на  базі  програми My TestX     та     easy Quizzy.

Журавель В.М., працюючи над темою «Формування наукового світогляду та креативного мислення на уроках та в позаурочній діяльності з предметів природничого циклу», провела відкриті уроки та заходи: «Корінь будова функції» в 6-В класі, «Риби. Кісткові та хрящові» в 7-А класі, «ВІЛ/СНІД і права людини» урок з основ здоров’я в 6-А класі та міжпредметний  позакласний виховний захід брейн-ринг  «Люблю Україну», в якій закріпили знання учнів з таких предметів, як біологія, українська та англійська мова. Валентина Миколаївна презентувала свій досвід на районному методичному об’єднанні у форматі он-лайн зустрічі в Google meet та була атестована на вищу кваліфікаційну категорію. 

Подзюбанчук М.І. працювала над темою: «Спільна творчість учителя та учня в процесі формування особистості на уроках математики». Мирослава Іванівна намагається створити на уроках таку обстановку, щоб учні не тільки засвоїли інформацію чи певні алгоритми дій, а й могли виявити особистий творчий підхід до осмислення, оцінювання та висновків, що стануть основою життєвих установок.

Вчителька математики та інформатики Роост К.П. у 2020-2021 навчальному році працювала над темою: «Покращення якості знань учнів, шляхом їх залучення до створення проєкту з використанням хмарних технологій «Пам’ятаю головне».

Працюючи над темою розробила методику проведення уроків у 7 класів із застосуванням інтерактивних та дистанційних форм навчання із впровадженням інформаційних технологій. Використовувала метод проєктів у 7-В класі на уроках алгебри  та геометрії за всіма вивченими темами (діти створили онлайн конспекти з алгебри та геометрії за вивченими у 7 класі темами).

Стрільченко Г.М., працюючи над темою «Створення мотивації до вивчення математики у п’ятикласників шляхом розв’язування прикладних задач», розробила методику проведення уроків у 5 класів із застосуванням інтерактивних та дистанційних форм навчання із впровадженням інформаційних технологій, які підвищують інтерес учнів до вивчення математики. 

Вчителька біології Дзюбак А.В., працюючи над темою «Проєктна діяльність учнів як засіб  підвищення якості знань учнів» реалізувала з учнями ряд цікавих індивідуальних та групових проєктів:

«Вирощування мікрозелені на різних субстратах». Групова робота, що передбачала пошук оптимального субстрату для кожного виду мікрозелені. Діти набули практичних навичок вирощування корисного вітамінного продукту на підвіконні та визначили, що підбір субстрату та режим поливу залежить від розміру насіння. А оптимальним є кокосовий субстрат, що гарно тримає вологу і є легким.

 

E:\фото робота 21\мікрозелень\IMG-82c79e0e06d5e327bfa1ddbbec79e9fe-V.jpg            E:\фото робота 21\мікрозелень\IMG_20210203_183348.jpg 

 E:\фото робота 21\мікрозелень\IMG_20210216_152745.jpg                E:\фото робота 21\мікрозелень\IMG-0b65e021b4a67c1b9cb1e59f2874c201-V.jpg

«Вирощування культур методом гідропоніки». Знайомство з технікою, що дозволяє без використання ґрунту, на водному розчині мінеральних добрив та при постійній аерації за короткий час виростити розсаду чи декоративні рослини.

E:\фото робота 21\гідропоніка\IMG_20210224_150527.jpg  E:\фото робота 21\гідропоніка\IMG_20210224_152003.jpg

 

Підсумком теми «Раціональне харчування та здоровий спосіб життя» для учнів 10 класу стало виготовлення лепбуків. У цій новій для себе формі творчих проєктів діти проявили високий рівень знань та творчості!

Під час дистанційного навчання шестикласники, виконуючи завдання, стали справжніми агрономами. Вони розміщували на ділянці рослини відповідно до їх екологічних потреб, застосувавши набуті знання. Спосіб виконання роботи був не визначений, кожен вибрав свою техніку виконання, тому роботи виявилися неординарними.

E:\фото робота 21\агрономи та декоратори\IMG-538ee820378aab9e3543b1ffbdc6563c-V.jpg https://lh6.googleusercontent.com/YlI7ewtrw4vZlqW6fjVQppkkjC9iXty6IF6Z3bznAtilE13uDqT4oU4Kcfz-RVnMXlKKHrniFHrLMtx8qZEUTaQBvAkzGN6-uXytLkJW_B59KIyq8VYWJWE8HwEIMAzmMdGIwQ E:\фото робота 21\агрономи та декоратори\IMG-289156236241a08dab2c652cbab84f76-V.jpg

E:\фото робота 21\агрономи та декоратори\IMG-a4bfcc78a7376dbbd1518ce65d6e9515-V.jpg   E:\фото робота 21\агрономи та декоратори\IMG-2a19398e82e78f7dbce7f6771a7573da-V.jpgE:\фото робота 21\агрономи та декоратори\IMG-aa1313f7cf01c7c8204a3e5ba2820fa6-V.jpg

 

Триває така діяльність і на практиці – діти при підтримці батьків реалізують масштабний проєкт «Клумба лікарських рослин». Восени 2020 року було виконано підготовчі роботи – пересаджування з клумби дерев та кущів, обробка гербіцидом та рихлення. Навесні – прибирання від опалого листя, повторна обробка гербіцидом, прополка, висів рослин та висадка вирощених розсадним способом і огороджування клумби. Весь процес проведення робіт було зафільмовано та сфотографовано. Виконання таких проєктів допомагають дітям закріпити теоретичні знання та здобути практичні навички і вміння, що, безсумнівно, знадобляться у майбутньому.

Вже традиційною стала участь учнів нашої школи у конкурсі-захисті робіт МАН. Цього річ учениця 10-Б класу Ксенія Кощавко стала переможницею районного етапу, а на міському виборола почесне 3є місце.

E:\фото робота 21\нарогоди На урок і написання Олімпіс\IMG_20201201_151727.jpg   E:\фото робота 21\Ксюша\IMG-3869713ffde5f35752c662929550b0cd-V.jpg

Оскільки в умовах карантину цьогоріч було відмінено районні та міські предметні олімпіади, учителі активно залучали учнів до участі в інтернет-олімпіадах. Результати наведено у таблиці:

Предмет та вчитель

Інтернет-олімпіада

Всеосвіта

На урок

Олімпіс

Олімпус

Кенгуру

учасників

при

зерів

учасників

при

зерів

учасників

при

зерів

учасників

при

зерів

учасників

при

зерів

Біологія

Дзюбак А.В.

30

24

14

8

27

19

Біологія 

Журавель В.М.

2

1

Математика 

Гаджилова О.В.

6

6

3

3

11

8

14

Математика 

Стрільченко Г.М.

1

1

Інформатика 

Роост К.П.

3

3

Інформатика 

Подзюбанчук М.І. 

1

1

Учень 5-В класу Проскурін Кирил (вчитель Стрільченко Г.М.) здобув 3є місце у 1 турі міської олімпіади з математики під егідою Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

E:\фото робота 21\нарогоди На урок і написання Олімпіс\IMG_20210126_110953.jpg

   E:\фото робота 21\нарогоди На урок і написання Олімпіс\IMG_20210126_150706.jpg     E:\фото робота 21\нарогоди На урок і написання Олімпіс\IMG_20210126_145704.jpg

4. Про  роботу вчителів  англійської мови

(Руда О. І., голова методичної комісії вчителів  англійської мови).

Склад методичного об'єднання вчителів англійської мови:

Вища категорія: Примак І.Л., Руда О.І.

Перша категорія: Слищенко Н.М., Павлюк А.Б.

Друга категорія: Бабкова Т.М.

Спеціаліст: Оксимець В.В., Ріос Ріос К.Х.

Методичне об’єднання вчителів англійської мови працює над проблемою : «Європейський мовний портфоліо- розвиток особистості учня, його комунікативних здібностей, розуміння необхідності та уміння навчатися впродовж життя» п’ятий рік.

Вчителі англійської мови вивчали такі ключові поняття, як «стандарт освіти», « новий державний початкової освіти», «державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти», «компетентність» та «компетенція» тощо, та основні теоретичні друковані матеріали пов’язані з темою.

 Самоосвітня робота вчителів була спрямована на вивчення, активізацію, формування та розвиток ключових життєвих компетентностей учнів та шляхи здійснення компетентнісного підходу в процесі викладання англійської мови в школі. Так, вчитель Павлюк А.Б. працювала над проблемою «Використання інтерактивних технологій з метою покращення засвоєння знань при вивченні англійської мови», вчитель Бабкова Т.М. - «Формування ключових компетентностей в процесі вивчення іноземної мови за допомогою інтерактивних технологій», вчитель Слищенко Н.М. – «Розвиток навичок діалогічного мовлення та могологічного мовлення у вивченні іноземної мови. Ігровий метод роботи, я спосіб розвитку пізнавальної діяльності учнів», вчитель Оксимець В.В. - «Розвиток навичок аудіювання учнів з використанням автентичних матеріалів», вчитель Ріос Ріос К.Х. – «Метод проєктів як спосіб розвитку творчості, пізнавальної діяльності, самостійності учнів. Форми парної та групової роботи» , Руда  О.І « Оптимізація процесу викладання англійської мови. Мотивація –як засіб оптимізації процесу вивчення англійської мови, спрямований на залучення учнів до активної пізнавальної діяльності»

        Головними завданнями в роботі методичного об'єднання   в цьому навчальному році були:

 - Вивчати нормативні документи та методичні рекомендації, щодо викладання англійської мови.

- Здійснювати вивчення методичних рекомендацій освітній установ різного рівня, здобутків передової наукової методології.

- Ознайомлюватися з новими методичними ідеями у фаховому журналі та іншій методичній літературі, під час семінарів-практикумів, вебінарів тощо.

 - Удосконалювати методику проведення різних типів уроків, в тому числі нетрадиційних та інтегрованих.

- Стимулювати навчальну активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних та пошукових форм навчальної діяльності учнів.

- Запроваджувати інноваційні технології в навчально-виховному процесі на уроках англійської мови.

- Створювати умови для соціокультурного спрямування процесу навчання, досягнення виховної, загальноосвітньої та розвивальної функції іноземної мови як шкільного предмету.

- Забезпечувати комплексність уроків англійської мови  через збалансоване та раціональне поєднання усіх аспектів мовленнєвої   діяльності учнів та міжпредметні зв'язки.

- Поєднувати навчальну роботу з учнями на уроці та позакласну роботу.

- Приділяти увагу тим навчальним технологіям, що орієнтовані на збереження здоров'я дітей.

- Організувати навчання дітей в початковій та середній школі з урахуванням   вимог зазначених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, ключових змін до навчальних програм з англійської мови.

- Удосконалювати індивідуальну самостійну роботу вчителя з самоосвітньої проблеми шляхом виконання перспективних завдань . 

- Організувати та вдосконалити роботу з обдарованими дітьми.

Напрямками роботи МО в цьому навчальному році були: 

- Робота з обдарованими дітьми. Вчителі Бабкова Н.М., Руда О.І, Павлюк А.Б. мають змогу опрацьовувати з учнями додаткові завдання поглибленого характеру за рахунок занять в другій половині дня. Також цей час ефективно використовується для підготовки завдань ЗНО.

      У лютому учні 5-9 класів(вчитель Руда О.І.) брали участь у Всеукраїнському конкурсі-грі «Puzzle», метою якого є пошук та підтримка талановитих школярів, розвиток інтересу до англійської мови та культури англомовних країн, активізація позакласної та позашкільної роботи з англійської мови, надання учням можливості змагатися в масштабі, що виходить за рамки регіону, не виїжджаючи з нього, формування навичок пізнавальної та творчої діяльності, допомога учням старших класів в опрацюванні методик роботи із тестовими формами контролю.

Завдання конкурсів носять, в тому числі, і соціокультурний та соціолінгвістичний характер ,що сприяє здійсненню соціокультурної лінії Держстандарту, сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини між статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові учнів.

З метою створення ситуації успіху та мотивації учнів до навчання вчителі англійської мови провели низку відкритих уроків, під час яких вони показали комунікативний підхід до введення мовного матеріалу, застосовували наочний матеріал, технічні засоби навчання, вербальні стимули; використовували різноманітні шляхи досягнення виховної, розвивальної та загальноосвітньої мети; здійснювали індивідуальний підход до учнів з різним рівнем підготовки, показали знання мовного матеріалу і володіння методикою його навчання.

- Навчання та виховання особистості засобами англійської  мови.

Уміння спілкуватися англійською мовою є основною метою навчальної діяльності. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) має здійснюватися у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування допомагає учню оволодіти базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях.

З метою реалізації поставленої мети з 14 по 21 грудня 2020 року у школі були проведені дні англійської мови. Традиційно, під час днів учні школи готували та знайомилися з проєктними роботами. А також 14.12.2020 вчитель Примак І.Л. провела конкурс стінгазет серед учнів 5-6 класів, КВК «Do You Know Britain?» та урок-свято з учнями 2-А класу «Святкування Різдва»;

15.12.2020 вчитель Слищенко Н.М. підготувала та провела пісенний конкурс англомовних пісень  з учнями 1 та 4-их класів та розважальний захід з учнями 4-а класу «Пригоди в країні множини»;

16.12.2020 учні 6-б, 7-а, 8-а,б,в та 11 класів організували фотозону «Travelling Around the World»? розучували відомі українські прислів’я англійською мовою та презентували виставку проєктів «ABC Countries»;

17.12.2020 вчитель Руда О.І. та учні 5-6 класів підготували вітання та новорічні листівки для вчителів та учнів школи англійською мовою, між учнями 7-б та 7-в класів провела змагання-гру «Fantastic Grammar World», з учнями 1-б класу провела інсценізацію вірша «Little Snowman» та підготувала художнє оформлення та виконання учнями 9-а класу пісні ABBA “Happy New Year”.

Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя.

Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя є головним засобом досягнення прагматичних цілей вивчення іноземної мови – стати засобом спілкування учнів завдяки сформованим комунікативним умінням: говоріння, аудіювання, читання та письма, забезпечити їм доступ до інших національних культур і тим самим до світової культури.

               Вчителі англійської мови брали участь у фахових семінарах:

 - міський семінар вчителів англійської мови ( вересень) – вчитель Руда О.І.;

- міський семінар вчителів англійської мови , який проводило видавництво «Лінгвіст» (вересень, жовтень) – вчителі Павлюк А.Б., Бабкова Т.М.;

- семінар освітньо-методичного центру «Dinternal Education» з проблеми «Успішне формування іншомовної адитивної компетенції учнів старших класів під час підготовки до ЗНО 2021 року з англійської мови»(лютий)- вчителі Павлюк А.Б., Бабкова Н.М.;

- онлайн вебінар з метою підготовки вчителів англійської мови до викладання в перших класах за новим державним стандартом в рамках реалізації концепції «Нова українська школа»(травень) вчителі Слищенко Н.М., Оксимець В.В., Ріос Ріос К.Х.;

- семінари для вчителів англійської мови, що працюють в початковій школі:

семінар міжнародного освітньо-методичного центру «Dinternal Education» з проблеми «Формування іншомовної комунікативної компетентності згідно до засад Нової української школи та нового Державного стандарту початкової освіти» -Руда О.І.;

- семінар видавництва «MMPublication», компанії «Лінгвіст» на тему «Компетентність вчителя ХХІ сторіччя» - вчитель Руда О.І.;

- онлайн вебінар з Девідом Спенсером «Developing Writing»- вчитель Руда О.І..

Дослідницька робота вчителя за методичною самоосвітньою проблемою. Вчителі англійської мови працюють над вище зазначеними самоосвітніми проблемами, знайомлять зі своїми здобутками своїх колег на засіданнях методичного об’єднання. Відбулося 5 засідань методичного об'єднання вчителів англійської мови, за планом -п’ять. На них розглядалися організаційні питання , проходив обмін досвідом з методичних проблем, ознайомлення з методичними новинками. Були презентовані учнівські проєктні роботи.

 

5. Про  роботу вчителів  фізичної культури

(Пацьора Л. О., голова методичної комісії вчителів  фізичної культури).

Фізичне виховання відіграє значну роль у підготовці всебічно розвиненої молодої людини, здатної успішно трудитися в різних галузях господарства і соціально-культурної сфери, захищати Батьківщину. Отож завдання школи не тільки в підготовці високоосвіченої, висококультурної молодої людини, а й у створенні необхідних передумов для її всебічного фізичного розвитку.

Фізичне виховання є важливим засобом у системі освіти та виховання учнів школи. Основна його мета – сформування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я школярів, фізичної культури особистості, оволодіння основами оздоровчо-коригувальної та прикладної спрямованості фізкультурної діяльності, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів. Мета предмета «фізична культура» реалізовується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних оздоровчих і виховних завдань.

В 2020-2021н.р. М.О. вчителів фізичної культури працювало над проблемою « Удосконалення методики викладання сучасних уроків фізичної культури». Тому кожен із вчителів  проводив пошук шляхів активізації навчально-виховного процесу. Вся робота спрямована на підвищення результативності навчального процесу.

Проблемна тема над якою працює МО вчителів фізичної культури»  «Удосконалення методики викладання сучасних уроків фізичної культури.»

Завдання МО вчителів фізичної культури:

1. Підвищення рівня майстерності вчителів фізичної культури;

2. Утвердження пріоритету оздоровчої спрямованості системи фізичного та патріотичного виховання;

3. Реалізація здоров’язберігаючих технологій;

4. Дотримання вимог безпеки життєдіяльності учнів під час підготовки та проведення уроків з фізичної культури, позакласних та позашкільних заходів;

5. Формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, забезпечення та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

6. Розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

7. Розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

8. Формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку;

9. Досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів протягом кожного уроку з урахуванням стану здоров’я.

10. Підняття рейтингу фізичної культури шляхом впровадження в спортивне життя школи різноманітних спортивно – масових заходів.

11. Методика використання інноваційних технологій на уроках фізичного виховання під час дистанційного навчання.

Склад вчителів методичного об’єднання з фізичної культури сзш № 279 

ім. Петра Григоренка:

 1. Голова методичного обєднання: Пацьора Любов Олександрівна, вчитель фізичного виховання вищої категорії, старший вчитель, стаж роботи  39 років, керівник гуртка «Шахи».

 2. Снігірьов  Ігор Анатолійович, вчитель фізичного виховання та трудового навчання вищої категорії, вчитель-методист, стаж роботи 36 років.

 3. Литвиненко Наталія В’ячеславівна, вчитель фізичного виховання першої категорії, керівник гуртка ЛФК, стаж роботи 12 років.

 4. Кравченко Інна  Олександрівна, вчитель фізичного виховання, спеціаліст, керівник хореографічного гуртка «Адажіо», стаж роботи 15років.

 5. Павленко Юрій Володимирович, спеціаліст, стаж роботи 12 років, керівник гуртка «Айкідо».

 6. Осипенко Іван Олександрович, вчитель фізичного виховання другої категорії, керівник гуртка «Волейбол, футболу», стаж роботи 3 роки.

 7. Лукьянов В’ячеслав Янович, вчитель фізичного виховання, спеціаліст, стаж роботи 2 роки.

Фізичне виховання учнів здійснювалося за навчальними програмами:

 1. Оновлена навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх закладів 10-11 класи. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України . За загальною редакцією С. М. Дятленка. Автори: Т. Ю. Круцевич та ін..2018 р. Рівень стандарту.

 2. Оновлена програма «Фізична культура в школі»:  для 1-4, 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.(наказ № 52 від 13.01.2017 р. та наказу №201 від 10.02.2017 р. За загальною редакцією М.В. Тимчик, В.В.Деревянко та інші. Розроблена на підставі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та відповідно до положень концепції нової української школи.(2016 р.)

 3. 1-3 клас. Типова освітня програма початкової освіти (Державного стандарту початкової загальної освіти,2018 р.) А.Я.Савченко.

 4. 4 клас -Типова освітня програма закладів  загальної середньої освіти (Державного стандарту початкової загальної освіти, 2011р.) Т.Ю. Круцевич та ін..

Згідно з типовими навчальними планами для загальноосвітніх закладів у 2020-2021 н. р. на вивчення предмета «Фізична культура» відведено:

-1-4 кл.-3 години на тиждень;

-5-9 кл.-3 години на тиждень;

-10-11 кл.-3 години на тиждень.

Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому закладі є урок.

У цьому навчальному році робота вчителів фізичної культури  була направлена на удосконалення методики викладання сучасних уроків, реалізацію здоров’язберігаючих технологій, фізичне та національно - патріотичне  виховання учнів.   У результаті впровадження нових педагогічних технологій  підвищилась якість підготовки до проведення уроків. Використання ІКТ на уроках  фізичної культури є одним з нетрадиційних підходів вивчення техніки фізичних вправ, теоретичних відомостей, домашніх завдань. Також наші вчителі застосовують ігрові технології з урахуванням вікових особливостей. Кожному віку відповідає свій набір ігор. Ігрова технологія є унікальною формою вчення, яка дозволяє зробити звичайний урок цікавим і захоплюючим. Урок-гру полюбляють учні молодших та середніх класів.   Проводяться  сюжетно-рольові уроки, урок-гра, урок-конкурс, брей-ринги. Урок-презентація, флеш-доповіді, урок-тестування по БЖ та модулям (середні та старші класи).  Застосовують музичний супровід, роботу за картками, в групах, в парах. В підготовчій частині уроку застосовують метод «Мозковий штурм», а в заключній «Мікрофон».  Уроки стали більш чіткими, організованими, посилилась їхня практична спрямованість, більш гнучкою, рухливою стала структура уроків. Вчителі на своїх уроках розвивали інтерес до предмету, креативне мислення учнів. Це позитивно вплинуло на якість фізичної активності учнів та їх розвиток.

Регулярно здійснювався постійний контроль за станом фізичного виховання в школі, діагностувався стан здоров’я та вносилися корективи в процес виховання. У зв’язку з впровадженням карантинних обмежень та перехід на дистанційне навчання вчителі фізичного виховання опанували роботу на таких платформах: Вайбер, Класрум, На урок, Просвіта, Зум.  Особливу увагу на уроках вчителі приділяли учням віднесеним за станом здоров’я до спеціальної та підготовчої групи. Ці діти отримували індивідуальні завдання. 

За планом шкільної спартакіади у  2020-202 1н.р. було проведено наступні спортивно-масові заходи серед учнів школи:

Вересень. Проведення Олімпійського тижня та Олімпійського уроку який пройшов з  07.09 по12.09.2020р. Відкритий Олімпійський урок було проведено в 8-А, 5-В, 2-Б класах. На уроці були присутні гості -  багаторазова призерка змагань із спортивної гімнастики, майстер спорту Соломіна А.І. Діти отримали спортивні подарунки та грамоти. Також було проведено конкурс малюнків  на спортивну тематику серед учнів початкової школи. Пройшли дружні матчі по волейболу та футболу серед учнів 8-9 класів.  (Згідно плану проводили всі вчителі).  

21.09.20  по 25.09.20 - Тиждень здорового способу життя «Моя ранкова зарядка» участь брали учні других класів.(Литвиненко Н.В.)

Грудень. «Тиждень зимових видів спорту» (Литвиненко Н.В.)

У п’ятих класах було проведено урок-презентація «Зимові види спорту»                З метою ознайомлення з зимовими видами спорту та оздоровленням учнями

 школи було відвідано спортивну базу ДЮСШ № 15, де було проведено презентацію зимових видів спорту, катання на лижах. (Литвиненко Н.В.)

У зв’язку з карантинними обмеженнями, змагання очно не проводилися.

До дня здоров’я у форматі онлайн було проведено челендж серед 1-6 класів

«Я обираю здоровий спосіб життя», (Кравченко І.О., Литвиненко Н.В., Осипенко І. О.) «Моє здорове харчування», (Литвиненко Н.В.) «Тато, мама і я спортивна сім’я», Зарядка від «Juniorzmorshinska». (Осипенко І. О.)

На протязі року на перервах під час навчально-виховного процесу  проводилися матчі з настільного тенісу і шахів. (Пацьора Л.О.)

У 2020-2021н.р. працювали такі гуртки: 

 • Шахи . Керівник гуртка  Пацьора Л.О. Кількість учнів 25 уч..

 • Айкідо. Керівник гуртка  Павленко Ю.В. Кількість учнів 45уч.,  

 • Футбол. Керівник гуртка  Осипенко І.О. Кількість 40 уч.

 • Волейбол. Керівник гуртка  Осипенко І.О. Кількість 20 уч.

 • ЛФК. Керівник гуртка  Литвиненко Н.В. Кількість 25уч.

 • Хореографічний гурток «Адажіо». Керівник гуртка  Кравченко І.О. Кількість 50 уч.

У травні 2021 р. на засіданні МО були підведені підсумки роботи вчителів фізкультури за навчальний рік. Заслухали та схвалили творчі звіти вчителів, підведені підсумки шкільних та районних змагань.  Проведено аналіз вибору та розподіл варіативних модулів у кожному класі. Складений орієнтовний план роботи МО, визначені завдання на наступний 2021-2022 навчальний рік.

Підводячи підсумки роботи методичного об’єднання вчителів з фізичної культури, необхідно зазначити, що всі завдання були виконані.

 

IV. Моніторинг успішності учнів школи за підсумками річного оцінювання

      (Остролуцька Л.Ф., заступник директора).

Щорічно адміністрація школи спільно з вчителями-предметниками, класними керівниками здійснює моніторинг успішності учнів школи  за підсумками семестрового, річного оцінювання та ДПА. Моніторинг успішності учнів школи є найефективнішим засобом поліпшення якості освіти.

У початковій школі навчалося 513 учнів   учнів. Учні 1-3 класів, які навчаються за програмами НУШ не оцінюються.  у 4-х класах навчалося 137 учнів, серед яких 28 учнів мають високий рівень знань  з  навчальних предметів, що становить 20,4 %.

 Нагороджено «Похвальним листом за високі досягнення у навчанні»  та дипломами  «Гордість школи»   у номінації «Кращий у навчанні» у:

4-А класі – 7 учнів;

4-Б класі –  7 учнів;

4-В класі – 6 учнів: 

4-Г класі – 8 учнів;

У середніх та старших  класах навчалося  539 учні. З них мають високий рівень навчальних досягнень з усіх навчальних предметів  59 учнів, що становить  11 %  учнів середніх та старших  класів.

Нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» та дипломами  «Гордість школи»   у номінації «Кращий у навчанні» учні в:

5-А класі – 4 учні;

5-В класі - 6 учнів;

5-Г класі - 15 учнів;

6-А класі – 1 учень;

6-Б класі – 6 учнів;

6-В класі1 учень;

7-А класі – 6 учнів;

7-Б класі – 2 учні;

7-В класі – 1 учень;

8-В класі – 3 учні:

10-А класі –  3 учні;

10-Б класі –  1 учень.

Отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою 8 учнів 9-х класів:  Назаров Нікіта, Харкава Валерія, Юрко Ян (9-А клас), Кучер Тетяна, Петрович Орина, Піголь Єва, Сафонов Дмитро, Філіна Анна (9-Б клас).

У поточному навчальному році отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою та  нагороджені золотими медалями  «За високі досягнення у навчанні»  випускники 11 класу: Маркевич Максим, Кондратюк Андрій та Храпачевська Вероніка.

Також був проведений моніторинг навчальних досягнень учнів за підсумками річного оцінювання. Було аналізовано успішність (% учнів, які мають високий, достатній та середній рівень навчальних досягнень) та якість успішності (% учнів, які мають високий та достатній рівень навчальних досягнень).

     Аналізуючи успішність учнів 4-х класів було виявлено, що успішність у всіх чотирьох класах з усіх предметів (українська мова, літературне читання, англійська мова та математика) 100%,  крім 4-Б класу (англійська мова —    82,4 %,  математика 94,2%) (див. табл.).

Аналіз успішності у 5-9 класах із суспільно-гуманітарних предметів (українська мова, українська література, англійська мова, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія) показав,   що 100% успішності з цих предметів  мають 5-А, 5-Г, 6-Б, 8-А, 9-Б та 9-В класи.

      У старших (10-11) класах 100% успішності із усіх суспільно-гуманітарних предметів мають всі класи крім 11 класу з англійської мови (93,7 %).

      Найнижчий рівень успішності із суспільно-гуманітарних наук (менше
90 %) у 5-9 класах мають 7-Б клас із англійської мови (89,8 %), історії України (89,8%) та всесвітньої історії (86,8%)  і 7-В клас з української літератури (86%), 8-Б клас з української літератури (88%), англійської мови та зарубіжної літератури (по 80%) та всесвітньої історії (84%) та 8-В класу з української літератури, зарубіжної літератури, історії України та всесвітньої історії (по 89%) (див. табл.).

                                         Успішність учнів 

         з суспільно-гуманітарних предметів за 2020-2021 н. р.

                                                                                     Табл.

Клас 

Українська 

мова

Українська

 література

Англійська

 мова

Зарубіжна  

література

Історія 

України

Всесвітня

 історія

4-А

100

100

100

-

-

-

4-Б

100

100

82,4

-

-

-

4-В

100

100

100

-

-

-

4-Г

100

100

100

-

-

-

5-А

100

100

100

100

100

-

5-Б

96,8

100

100

100

96,8

-

5-В

100

100

100

100

96

-

5-Г

100

100

100

6-А

100

100

98

100

100

-

6-Б

100

100

100

100

100

-

6-В

100

100

100

100

97,2

-

7-А

100

97

100

100

97

97

7-Б

96,6

96,6

89,8

100

89,8

86,6

7-В

96,5

86

96,5

100

96,6

93

8-А

100

100

100

100

100

100

8-Б

94

88

80

80

96

84

8-В

100

89

92

89

89

89

9-А

100

100

100

100

96,3

96,3

9-Б

100

100

100

100

100

100

9-В

100

100

100

100

100

100

10-А

100

100

100

100

100

100

10-Б

100

100

100

100

100

100

11

100

100

93,7

100

100

100

З природничо-математичних предметів (математика (алгебра та геометрія), біологія, географія, фізика, хімія)  успішність учнів нижча, ніж із суспільно-гуманітарних.

У середніх класах найвищу успішність (100%) з природничо-атематичних предметів мають лише 6-Б клас та 10-А клас (крім хімії — 96%). Найнижча успішність (менша  80% ) у 7-А класу з алгебри (88%), 7-Б з геометрії та біології (89,8%) та хімії (83%), 7-В класу з біології (86%), 9-В з алгебри (73%), геометрії (69%), хімії (69%), 8-Б класу з усіх предметів алгебри, геометрії (по 80%, біології та географії по 84%, з фізики (88%) та хімії (64%)(див. табл.) (див. табл.).

 

Успішність учнів

з природничо-математичних предметів за 2020-2021 н. р.

Табл.

Клас 

Алгебра 

Геометрія 

Математика 

Біологія 

Географія 

Фізика 

Хімія 

4-А

-

-

100

-

-

-

-

4-Б

-

-

94,2

-

-

-

-

4-В

-

-

100

-

-

-

-

4-Г

-

-

100

-

-

-

-

5-А

-

-

100

-

-

-

-

5-Б

-

-

96,8

-

-

-

-

5-В

-

-

100

-

-

-

-

5-Г

100

6-А

-

-

100

98

100

-

-

6-Б

-

-

100

100

100

-

-

6-В

-

-

92

100

100

-

-

7-А

88

94

-

100

100

100

100

7-Б

95,2

89,8

-

89,8

100

93,2

83

7-В

93

90

-

86

93

93

100

8-А

100

96,3

-

96,3

100

100

100

8-Б

80

80

-

84

84

88

64

8-В

82

89

-

92

96

100

79

9-А

96,3

96,3

-

100

100

100

100

9-Б

96

96

-

100

100

100

96

9-В

73

69

-

100

91

96

69

10-А

-

-

100

100

100

100

96

10-Б

-

-

100

95

100

100

85

11

-

-

96,9

96,9

100

100

96,9

        Проаналізувавши якість успішності, виявлено ще більші розбіжності. Найвищу якість успішності серед 4-х класів (більше 90%) мають учні 4-А класу з української мови (93%) та літературного читання (97%), 4-Б класу з літературного читання (94,1%), 4-В з літературного читання (92%) та 4-Г з літературного читання (94%).

Найнижчу якість успішності (менше 70%) серед 4-х класів мають: 4-б клас з англійської мови (61,8%) та математики (67,7%), 4-В класу з англійської мови (64%) та математики (69%).

У 5-9 класах найвищу якість успішності (90% та більше) мають 5-В  5-Г  та  6-А з усіх предметів, 5-А клас, крім української мови (84%) та зарубіжної літератури (78%),   6-Б з української мови (80%), англійської мови (81%). 

        У старших (10-11) класах найвищу якість успішності (90% та більше) мають 10-А з української мови, історії України та Всесвітньої історії по (92%) та зарубіжної літератури (100%), 11 класу з української літератури (94%) із зарубіжної літератури та Всесвітньої історії по 100% та історії України (99%), та 10-Б з зарубіжної літератури (90%).

Найнижчу якість успішності у 5-9 класах із суспільно-гуманітарних наук (менше 50%) мають 6-В із української мови (31%) та української мови (48%), 7-В з англійської мови (45%), 8-Б з української літератури за зарубіжної літератури по (44%) та англійської мови (48%) (див. табл.).

Якість успішності

з суспільно-гуманітарних предметів за 2020-2021 н. р.

Табл.

Клас 

Українська 

мова

Українська

 література

Англійська

 мова

Зарубіжна  

література

Історія 

України

Всесвітня

 історія

4-А

93

97

83

-

-

-

4-Б

82,4

94,1

61,8

-

-

-

4-В

75

92

64

-

-

-

4-Г

86

94

83

5-А

84

97

100

78

100

-

5-Б

80,8

90,3

83,4

87,1

74,3

-

5-В

96

100

96

96

96

-

5-Г

92

92

100

100

96

-

6-А

98

97

91

97

97

-

6-Б

80

94

81

100

91

-

6-В

31

48

59

75

78

-

7-А

65

70

85

85

88

94

7-Б

62

65

87

69

68

68

7-В

55

58

45

72

65

65

8-А

74

85

63

87

92

89

8-Б

56

44

48

44

60

64

8-В

72

64

64

68

64

57

9-А

78

86

59

89

67

71

9-Б

78

67

93

74

59

70

9-В

50

54

77

62

86,5

87

10-А

92

88

88

100

92

92

10-Б

75

70

75

90

65

60

11

54

94

65

100

99

100

 

Якість успішності із природничо-математичних предметів теж нижча, ніж із суспільно-гуманітарних.

Найвищу якість успішності (90% та більше) у 5-9 класах мають з математики у 5-Г 100%, 5-В (96%), 5-А (91%), 6-А з географії (94%), 6-Б з біології (90%), 7-А з біології (91%), 9-А та 9-Б з біології по (93%). 

Серед старших класів найвищу якість успішності мають з фізики 10-А з (92%) та 11 клас (93%).

Найнижчу якість успішності з природничо-математичних наук серед 5-9 класів (менше 50%) мають 6-В з математики (12%), 7-Б з біології та хімії (по 44%), з географії та геометрії (по 48%). 7-В клас з біології (41%) та географії (48%). 8-В клас з алгебри (43% та геометрії (39%). 9-Б з алгебри та геометрії, хімії (по 48%). 9-В з алгебри (36%), геометрія (32%, хімія (36%).8-Б з усіх предметів (алгебри (32%), геометрії (20%), біології (28%), географії (44%), фізики (48%), хімії (20%).

У старших класах якість успішності нижчу 50% мають у 10-Б класу з математики (35%) та біології (45%) (див. табл.).

Якість успішності учнів

з природничо-математичних предметів за 2020-2021 н. р.

Табл.

Клас 

Алгебра 

Геометрія 

Математика 

Біологія 

Географія 

Фізика 

Хімія

4-А

-

-

89

-

-

-

-

4-Б

-

-

67,7

-

-

-

-

4-В

-

-

69

-

-

-

-

4-Г

83

5-А

-

-

91

-

-

-

-

5-Б

-

-

42

-

-

-

-

5-В

-

-

96

-

-

-

-

5-Г

-

-

100

-

-

-

-

6-А

-

-

80

77

91

-

-

6-Б

-

-

87

90

87

-

-

6-В

-

-

12

58

64

-

-

7-А

53

56

-

91

58

70

67

7-Б

48

51

-

44

48

57

44

7-В

65

65

-

41

48

79

65

8-А

52

55

-

66

70

81

59

8-Б

32

20

-

28

44

48

20

8-В

43

39

-

64

71

58

61

9-А

52

52

-

93

56

82

56

9-Б

48

48

-

93

78

67

48

9-В

36

32

-

61

50

64

36

10-А

-

-

75

84

88

92

80

10-Б

-

-

35

45

75

80

50

11

-

-

63

63

84

93

66

V. Підсумки участі учнів в інтернет олімпіадах, МАН та інших предметних конкурсах

(Остролуцька Л. Ф., заступник директора).

Відповідно до листа Міністерства науки та освіти №1/9-694 від 15.12.2020  «Щодо проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад  з навчальних предметів у 2020/2021 році» та враховуючи епідемічну ситуацію  на території  України,  спричинену  короновірусом SARS-CoV-2, учнівські олімпіади  з ІІ (районного) етапу та ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  з  навчальних предметів не проводилися, проводилися конкурси-захисти МАН

Учениця нашої школи Кощавко Ксенія брала участь у конкурсі-захисті МАН з біології, який проводився дистанційно. Вона зайняла І місце на             ІІ (районному) етапі та ІІІ місце у ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад.

Учні школи також брали участь у інтернет-олімпіадах та конкурсах. У цьому році 42 учні початкової школи взяли участь у Всеукраїнському етапі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» і отримали дипломи різного ступеня, з них -  8 учнів показали високий рівень знань. Учні 5-9 класів брали участь Всеукраїнському конкурсі-грі «Puzzle» та інтернет-олімпіаді «Олімпус» з біології, української мови, англійської мови, математики та інформатики. За участь в олімпіаді учні були нагороджені дипломами «І ступеню» (11 дипломів),  «ІІ ступеню» (8 дипломів),                 «ІІІ ступеню» (13 дипломів).

VI. Про роботу педагогічної ради

(Подзюбанчук М.І., секретар педогогічної ради).

За 2020-2021 навчальний рік було проведено десять засідань педагогічних рад, під час яких розглядалися такі питання: 

 • підсумки роботи над науково-методичною темою «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в умовах національного державотворення»;

 • звіт директора школи про роботу у 2019-2020 н. р.;

 • оцінювання навчальних досягнень учнів 5-х класів та учнів, які вивчають факультатив російська мова;

 • впровадження інноваційних технологій в початковій школі, як засіб розвитку інтересу учнів до вивчення математики;

 • затвердження Стратегії розвитку закладу освіти № 279 імені Петра Григоренка м. Києва на 2020-2025 навчальні роки;

 • обрання конкретних електронних освітніх платформ, он-лайн сервісів та інструментів, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання;

 • формування національно-культурної ідентичності школяра – пріоритетний напрямок виховної роботи;

 • культивування в учнів кращих рис української ментальності;

 • формування соціально значущої ініціативності, прагнення здійснити альтруїстичний вчинок – основне завдання волонтерської діяльності;

 • використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі у період обмежувальних протиепідемічних заходів з 8 січня по 24 січня 2021 року;

 • затвердження претендентів на звання «Гордість школи»;

 • стан навчання здобувачів освіти, які навчаються на сімейній (домашній) формі навчання, за підсумками І семестру;

 • обрання 3-го предмету для ДПА у 9-х класах;

 • вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 та 8 класів;

 • як зробити сучасний урок математики джерелом якісної праці учнів: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи;

 • організація  моделі  змішаного навчання у травні 2021 року для учнів 11-го класу;

 • перевід учнів 1-8, 10 класів до наступних класів;

 • нагородження учнів 4-8, 10 класів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

 • звільнення у 2020-2021 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів 4, 9 та 11 класів;

 • перевід учнів 9-х класів до 10 класу та видачу свідоцтв про здобуття базової середньої освіти;

 • видача свідоцтв з відзнакою учням 9-х класів;

 • нагородження учнів Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

 • організація літньої розвивальної школи у період з 31.05.2021 р. по 11.06.2021 р;

 • випуск учнів 11-х класів та видачу свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти;

 • вручення свідоцтв   про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою та нагородження Золотими медалями учнів 11-А класу;

 • нагородження учнів 11-х класів Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

 • продовження вивчення російської мови учнями 8-А класу у 2021-2022 навчальному році та про освітні програми для цих класів;

 • обрання об’єктів проектно-технологічної діяльності при вивченні трудового навчання і технологій;

 • обрання модулів для вивчення фізичної культури;

 • обрання двох предметів із трьох вибірково-обов’язкових для вивчення у 10-х (2021-2022 н. р.) та 11-х (2022-2023 н. р.) класах;

 • вибір профільних предметів для вивчення у 10-х (2020-2021 н. р.)  і    11-х (2021-2022 н. р.) класах;

 • створення 10-А класу з поглибленим вивченням математики, 10-Б з поглибленим вивченням української мови;

 • погодження освітніх програм 1-4 класів та 5-11 класів на 2021-2022 навчальний рік.

Робота директора школи та педагогічного колективу за 2019-2020 н. р. є задовільною, адже під час роботи над методичною проблемою «Удосконалення навчально-виховного процесу в умовах національного державотворення» було затверджено склад шкільної методичної роботи, визначено та затверджено структуру і форми методичної роботи, складено план роботи. Обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань. Творчо працювали методичні комісії вчителів суспільно-гуманітарних наук, природничо-математичних наук початкової школи. 

Педагогічний колектив намагається виховувати морально та фізично здорове покоління, працює над створенням атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, забезпеченням духовної єдності поколінь, збереженням родинних традицій, прилученням дітей до народних звичаїв, вихованням в них національної свідомості і самовідданості. Формування національно-культурної ідентичності школяра – це система поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, створена впродовж віків українським народом і покликана формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді, яка реалізується через комплекс відповідних заходів, суб’єкти діяльності та відносини між ними. Його мета базується на засадах національної культури і духовності, включає в себе виховні, розвивальні і навчальні завдання, що сприяють формуванню, закріпленню і розвитку в учнів морально-етичних та громадських якостей: любові до рідного краю, села, міста, країни, формування духовної особливості як основи відродження національної культури. Духовно-моральне виховання учнів – це велика відповідальність і джерело зміцнення нації, саме тому школа залишається тим єдиним осередком, який по-справжньому виховує в учнів кращі людські риси. З цією метою в школі розроблено плани, проводяться виховні заходи, організовано гурткову роботу.

З метою інтересу учнів до вивчення математики продовжено впроваджування інноваційних технологій у навчально-виховний процес учнів початкової школи. Організовано обмін досвідом роботи між вчителями початкових класів та математики середньої, старшої школи з використання методів інноваційних технологій на уроках математики. Посилено позакласну роботу з математики з використання інноваційних технологій. Активізовано роботу над впровадженням елементів інноваційних педагогічних технологій у навчанні з метою формування інтересу до вивчення математики учнями школи. Забезпечено диференціацію та індивідуалізацію навчання, шляхом використання системи диференційованих навчальних завдань, організації групової та індивідуальної форми проведення занять, позакласної роботи. Проводяться моніторингові дослідження успішності навчальних досягнень учнів з математики.

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 були організовані протиепідемічні заходи, план роботи під час введення карантинного режиму та обрано конкретних електронних освітніх платформ, онлайн сервісів, інструментів для дистанційного навчання. 

Педагогічним колективом було обрано електронні версії оригінал-макетів підручників для 4 та 8 класів на наступний 2021-2022 навчальний рік. Учні, які закінчують навчальний рік на відмінно, отримують Похвальні листи та нагороджено грамотою «Гордість школи», а випускники школи отримують Похвальні грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»     (12 балів). 

На 2021-2022 навчальний рік погоджено освітні програми для учнів 1-4 класів та 5-11 класів, об’єкти практично-технологічної діяльності при вивченні трудового навчання і технологій та модулі для вивчення фізичної культури, які були запропоновані вчителями даних предметів. 

 

VІІ. Організація виховної роботи. Профілактична робота з питань попередження правопорушень та скоєння злочинів серед неповнолітніх, жорстокості, боулінгу, ксенофобії. Робота гуртків, секцій                                                                                                                                                                                              

                                                             (Понуренко О. І., заступник директора).

Важлива роль у річному плані школи відводиться позакласній діяльності, яка володіє відповідними виховними можливостями, що охоплюють всі напрямки діяльності: позакласну роботу вчителів, естетичне, моральне, правове, військово – патріотичне, екологічне виховання, шкільне самоврядування, охорону життя та здоров’я, роботу з батьками та громадськими організаціями. У школі створені та діють гуртки спортивного напрямку, художньо -  естетичного, військового-патріотичного.

Основними складовими навчально-виховної системи в школі є:  громадсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне виховання та утвердження національних цінностей. 

Найуживаніші форми роботи з учнями в виховній роботі, які використовували класні керівники: бесіди, екскурсії, вікторини, виховні години, круглі столи, зустрічі з  ветеранами-афганцями, ветеранами Київської спілки колишніх в’язнів,  участь у державних та волонтерських акціях, спортивних змаганнях, гурткова робота, флеш-моби, турніри тощо.                                                                                                  

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні виховні заходи проводилися по класах та в онлайн -  режимі, щоб запобігти масовому скупченню учнів в школі. Протягом року в школі проходили: тиждень “Осуджуємо шкідливі звички”, тиждень безпеки життєдіяльності, тиждень морально-правового виховання, тиждень ввічливості, в ході яких були проведені виставки малюнків, плакатів, виховні години по класах, тематичні бесіді, вікторини.

Проведення 21.05.2021 єдиного національного уроку «Будь помітним на дорозі» щодо Тижня безпеки дорожнього руху який відбувся з 17. 05.2021 по 21.95.2021. Капітаном патрульної поліції м. Києва Ситник Н. з учнями різних вікових категорій були проведені бесіди з метою попередження дитячого дорожньо–транспортного травматизму.

Цікавою та змістовною була зустріч учнів 10-11класів з колишніми ветеранами – афганцями. На  зустрічі були присутні: голова спілки ветеранів м. Києва Гончаренко М.М. та заступники Голови спілки ветеранів Солом’янського районну м. Києва Слободяник І.М., Кудрявченко І.В..

У процесі співпраці школи, сім’ї, громадськості у школі розроблено і реалізовано проєкти, які сприяють формуванню активної життєвої позиції. У вересні місяці в школі відбувся конкурс малюнків під назвою: «Щасливий – це …», в жовтні – конкурс – ярмарок «Паперова фантазія».

Охорона життя та здоров’я здобувачів освіти – головний чинник в формуванні здорової нації. З цією метою в вересні місяці проводилися Олімпійський тиждень, Олімпійський урок, фізкультхвилинки, спортивні змагання, флешмоб «Я обираю здоров’я». 

Одним із головних завдань у виховній системі є формування в учнів почуття гуманізму, благодійності, милосердя, співчуття до всього живого, що оточує нас. 13 листопада – Всеукраїнський день доброти. У школі проведено виховні години по класах. Особливо цікавою була година в 1-Б класі. Учні нашої школи постійно проводять збір благодійної допомоги. У цьому році відбувся збір  благодійної допомоги дітям з ДЦП, традиційний недільний обід у шпиталі, допомога Авдієвському дитячому будинку. За збір допомоги Авдіївському дитячому будинку були вручені подяки педагогам школи.

Українська мова є духовним багатством українського народу. Цікавими і своєрідними були свята української мови в 1-Б, 4-Б, 4-Г класах, конкурс скоромовок для учнів 5-8 класів. Відбулася інтелектуальна гра «Люблю Україну» між учнями 7-А та 8-В класів. Традиційним заходом в школі є проведення 20.05.2021 р. Дня вишиванки.

У листопаді місяці учні нашої школи брали участь у районному конкурсі малюнків «Пожежі краще запобігти» (Тіліщак Я.7-А, Кучер Т. 9-Б).

Щоб не повторити помилок далекого минулого нашого народу, в школі відбулися виховні години, приурочені пам’яті тих, хто загинув під час  голодомору під назвою «Тоді нас міг урятувати хліб- тепер нас урятує пам’ять». 

Любов до Батьківщини, народу є важливою складовою світогляду і виявляються у патріотизмі. З цією метою по класах відбулися виховні години, круглі столи  до дня Збройних сил України, до  дня Захисника Вітчизни, до дня Звитяги, до дня Пам’яті та Примирення, до дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цікавими і повчальними  були виховні заходи та виставка творчих  робіт  в учнів 1-Б, 3-Б, 3-Г, 4-Г класів. «Пам’ятаємо тих, хто боровся за Україну», «Ця пам’ять робить нас сильнішими», «Найголовніше у нашій державі - мирне небо над головою та спокій».                                                                                                                            

До 35 – річниці  Чорнобильської катастрофи по класах відбулися виховні онлайн години. Лідери учнівського самоврядування брали участь у районній онлайн-зустрічі з ліквідатором Чорнобильської катастрофи інженером О. Брусом. 

Педагогічний колектив школи тісно  співпрацює з представниками ювенальної превенції, які провели ряд лекцій під назвою «Протидія булінгу в дитячому середовищі» (капітан поліції Пархоменко Валентина Юріївна та лейтенант поліції Селезень Дмитро Олексійович). Відбулася зустріч членів педагогічного колективу з капітаном Солом’янського управління поліції Морквасом Володимиром Мирославовичем, який провів бесіду про небезпечність Інтернету. Мова йшла про різні шкідливі контенти Інтернету, зокрема про контент, який закликає до нанесення самоушкоджень, у тому числі до самогубства. Для забезпечення стійкості дітей до шкідливого контенту класними керівниками був проведений урок «Не ведись -  прояви свою стійкість в Інтернеті». Були здійснені рейди до учнів, які без поважних причин пропускають уроки (адреси були надані класними керівниками).                                                                                                                  

Питання попередження правопорушень та злочинів серед учнів постійно знаходяться в полі зору адміністрації школи та педколективу: розглядаються на нарадах при директорі, педагогічних радах та класних годинах. Школа по – справжньому  виховує  в учнів кращі людські риси: політичну та правову культури особистості, громадський  обов’язок кожного перед Україною, суспільством. 

VIIІ. Військово-патріотичне виховання. Робота музею Бойової слави

                 (Дзюбак С. О., відповідальний за військово-патріотичну роботу).

Військово-патріотичне виховання дітей та молоді – це процес цілеспрямованого систематичного формування почуття патріотизму, духовної та психологічної готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності держави.

Завдання військово-патріотичного виховання визначені у Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, затвердженої Указом Президента України від 25 жовтня 2002 р. № 948, та передбачають: 

утвердження любові до Батьківщини, поваги до Збройних Сил України та бойових традицій українського народу;

формування глибоких патріотичних переконань, громадянської свідомості;

виховання гордості за героїзм захисників України, безумовної готовності до захисту незалежності, територіальної цілісності держави;

популяризацію військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях України.

У процесі військово-патріотичного виховання в СЗШ № 279 імені П. Григоренка м. Києва у 2020 – 2021 н. р. педагогами  зверталася особлива увага на формування таких якостей особистості, як: вірність Батьківщині й готовність захищати її зі зброєю в руках, глибока переконаність у правоті своєї справи, дисциплінованість, колективізм та взаємодопомога; відповідальність, стійкість, мужність, героїзм; витривалість, спритність, швидкість, точність.

Виконання цих завдань здійснювалося під час уроків з предмету «Захист Вітчизни», позаурочних та позашкільних заходах.  

Особливе місце серед заходів військово-патріотичного виховання, в якому наша школа постійно бере активну участь, є військово-спортивні ігри та змагання, зокрема Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»).  

Реалії сьогодення визначили пріоритетні напрями роботи з військово-патріотичного виховання дітей і молоді. Актуальними в цьому напрямку стали проведені у нас в школі Уроки мужності, зустрічі з учасниками бойових дій на Сході України та волонтерами, відвідання військовослужбовців, які отримали поранення та проходять реабілітацію у Київському військовому шпиталі, написання листів у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому», листи солдатам на фронт тощо. 

Чільне місце у військово-патріотичній роботі нашого шкільного колективу займала волонтерська діяльність, зокрема співпраця з Краматорським районним центром соціально-психологічної реабілітації дітей, допомога школам та дитячим будинками прифронтової зони. 

Велике значення у військово-патріотичному вихованні нашої учнівської молоді посідає робота нашого шкільного музею бойової слави ім. Івана Затєвахіна, у якому функціонує три виставкові експозиції, присвячені Другій світовій війні і місцю в ній України, локальним конфліктам др. пол. ХХ ст. і участі в них наших земляків та Революції гідності і російсько-українській війні. 

 З метою відновлення, збереження і популяризації у суспільстві здобутків Українського народу у боротьбі за свободу та незалежність; виховання у зростаючого покоління патріотизму, формування національної ідентичності, вшанування подвигу та героїзму захисників української державності, в нашій школі щорічно, 14 жовтня проводяться заходи до  Дня захисника України. 

 Проводилися інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на висвітлення теми захисту держави, бойових традицій та військової звитяги Українського народу, а саме: круглі столи (Пам’яті Героїв Крут, Пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр.); відвідували Національний музей історії України у Другій світовій війні, Національний музей історії України, Музей гетьманства, Музей локальних конфліктів ХХ ст., Музей Збройних сил України, Музей УНР,  Мамаєву слободу, парк «Київська Русь» (с. Копачів Київської обл.); у вересні 2020 р. проведено Тиждень військово-патріотичного виховання та ін. 

На жаль цього року, через карантин, ми не змогли в повному обсязі взяти участь у щорічному проведені заходів до днів Пам’яті та примирення і Дня Перемоги  8 - 9 травня.  Однак, під час карантину було організовано інтернет-перегляд таких  вітчизняних художніх і документальних фільмів, що відображають український вимір Другої світової війни: «Хайтарма», 2013 рік, авт. – Ахтем Сейтаблаєв; «Чорна піхота», 2010 рік, авт. – Іван Кравчишин, «1377 спалених заживо», 2009 рік, авт. – Іван Кравчишин, «Київ. Місто, що зрадили», 2008 рік, авт. – Андрій Цаплієнко, «Рівень секретності «18», 2011 рік, авт. – Ілларіон Павлюк, «Війна без переможців», 2003 рік, авт. – Ігор Чижов, «Корюківка. Злочин проти людяності», 2013 рік, авт. – Сніжана Потапчук, «Слов’яни», 2021 р.,  тощо.

Робота шкільного музею Бойової слави сприяє зміцненню військово-патріотичних почуттів учнів. Щорічно здійснюються екскурсії до музею. Створено відеоекскурсію, яку учні можуть відвідати онлайн.   

Важливу роль у військово-патріотичному вихованні учнівської молоді займає діяльність гуртка Військово-патріотичного виховання, яким щороку безпосередньо охоплено 30 – 40 учнів нашої школи. Однією із найбільш вагомих акцій, проведених спільними зусиллями членів гуртка, педагогічним та учнівським колективом школи стала зустріч з ветеранами війни в Афганістані, нашими земляками, Головою Київської міської спілки ветеранів Афганістану Гончаренком М. М., заступниками голови Солом’янської районної в м. Києві спілки  ветеранів Афганістану Слободяником І. М. та Кудрявченком І. В. На цій зустрічі нашим гостям було вручено почесні грамоти від імені директора школи за тісну співпрацю з шкільним колективом у справі військово-патріотичного виховання молоді та волонтерську діяльність. 

Ця діяльність є важливою складовою частиною загально-шкільного навчально-виховного процесу, яку ми плануємо і надалі проводити та розвивати у нашій школі.

ІX. Діяльність учнівського самоврядування «Лідер». 

Система інформаційного забезпечення: шкільна газета, сайт, використання мережі Інтернет

(Гаджилова О.В., педагог-організатор).

Поточний навчальний рік був для ради учнівського самоврядування особливим,оскільки розпочався в умовах відсутності президента учнівського самоврядування : з причини пандемії вчасно не відбулися перевибори голови ради, а чинний президент Ілля Гузєв вже закінчив школу. Тому з першого вересня було розгорнуто  нову виборчу кампанію.9a7b

Проте, актив ради старшокласників регулярно збирався на традиційному зборі по вівторках, планував, організовував і відстежував поточну роботу і школі та в районі. Ціла низка традиційних для вересня-жовтня заходів відбулася навіть в умовах карантинних обмежень : конкурс малюнків на асфальті під гаслом «Щастя – це…». У заході взяли участь і молодші, і старші класи, а фахове журі визначило переможців. Ними стали 1-А, 1-Б, 1-В, 2-Г, 2-В, 6-Б, 7-Б, 8-А, 8-В, 9-А у різних номінаціях

Напередодні дня Вчителя рада учнівського самоврядування ініціювала новий творчий конкурс "Паперова фантазія" за темою "Приємні подарунки". Адже сюрприз, зроблений власними руками, завжди є унікальним та особливим. 5A

Тому у перший день жовтня вестибюлі школи перетворилися на яскраві виставкові зали, де буяє фантазія, креатив та різнобарв’я. Переможцями у різних номінаціях стали: 4Г; 5А; 6В; 8А; 9а; 9Б; 3А; 2Б; 5В. Участь і перемога у конкурсі принесла усім класам призові бали у загальношкільному змаганні за звання кращого класу.

А кошти, зібрані з благодійного ярмарку паперових подарунків, ми спрямували на сюрпризи для поранених вояків неврологічного відділення Київського військового шпиталю. Організатори акції передали святкові подарунки, малюнки, смаколики та фрукти, домашній запашний пиріг нашим захисникам, які перебувають на лікуванні у госпіталі. У свою чергу, отримавши подарунки, бійці надіслали фото, на якому вони висловлюють свою вдячність та чекають на нові зустрічі. Перший «Недільний обід» в нових умовах здійснено 25 жовтня.10b7a

 З нагоди Дня Української Армії та у подяку за активну співпрацю і участь у зборі благодійної допомоги Авдіївському дитячому будинку та школам на лінії розмежування, з подяками та нагородами до школи завітали представник військово-цивільної адміністрації Донецької області, керівник центру цивільно-військового співробітництва штабу об'єднаних сил полковник Андрій Корабельський та керівник Київської міської спілки ветеранів Афганістану Микола Миколайович Гончаренко. Вони вручили подяки та почесні грамоти колективу школи і особисто директору Лесі Іванівні Дорош, найактивнішим класам і їх класним керівникам. 15 жовтня розпочалися президентські вибори, на які було зареєстровано двох кандидатів: Мілану Заборовську із 6-А та Івана Бережного із 8-А. Шкільна спільнота знайомилася з кандидатами, міркувала, обговорювала, аби зробити правильний виважений вибір щодо кандидатів на таку відповідальну посаду. У класах на виховних годинах тривали обговорення та дебати, виборці готувалися поставити важливі для себе питання у ході  онлайн спілкування з кандидатами. У четвер 12.11 о 16-30 у форматі зум-конференції відбудулися дебати кандидатів. Були представлені як передвиборчі програми, так і своєрідні усні портрети можливих голів самоврядування, озвучені довіреними особами кандидатів. Потім учасники дебатів мали можливість поставити хвилюючі запитання.ditbuddebat

Протягом нинішнього навчального року рада самоврядування продовжувала висвітлювати свою роботу  на офіційній сторінці школі у Facebook, на офіційному сайті школи, а також створювати друковану газету «Шкільний світ».batl

Щороку рада учнівського самоврядування ініціює різноманітні креативні заходи, щоб незабутньо відсвяткувати День української мови та писемності. Тут були і колективні декларації, і поетичні челенджі, мовні квести. 

А на цей раз відбувся безпрецедентний скоромовочний батл. Виклик було кинуто усім, хто намагається удосконалювати свою вимову для читання репу чи для майбутніх президентських промов. Щоправда, найсміливішими та завзятими виявилися учні 5-А, 5-Г, 6-А та 6-Б класів. Вірогідно, інших налякала така потужна конкуренція.

Батл відбувся увечері 9.11 з дотриманням усіх карантинних вимог у форматі zoom-конференції. Вболівальники стали ще й рефері цього змагання та оцінювали якість виступу. У підсумку балів, виставлених у батлі перше місце посіла Валерія Парменова(6-Б) із загальною сумою балів 71; друге місце - Марченков Данило(5-Г) з результатом 66 балів;  ІІІ місце у Євгенії Хомченко із 5-А - 63 бали; Мілана Заборовська та Влада Султанова із 6а набрали відповідно 62 та 60 балів.dcp3

У листопаді 2020 року за ініціативою громадського волонтера та друга школи Олександра Остапенка було ініційовано збір благодійної допомоги сім’ям і дітям, хворим на ДЦП. Цю акцію було присвячено всесвітньому дню благодійності «Щедрий вівторок» Усі класи школи діяльно відгукнулися і зібрали чимало приємних подарунків іграшок, книжок, смаколиків. Натомість школі було вручено письмову подяку від ради спілки «Церебрал».11a

16 листопада відбулися вибори голови учнівського самоврядування школи. З перевагою у 131 голос переміг учень 8-А класу Іван Бережний. А 8 грудня новообраний президент шкільної ради, учень 8-А класу Іван Бережний був приведений до присяги, і, отримавши символічний ключ із рук свого попередника Іллі Гузєва, став повноважним головою нашої учнівської спільноти.

Чудово, що на це важливе свято завітали наші випускники, команда попереднього голови самоврядування, нині студенти Заставський Денис та Вільчинський Павло. Із рук лідерської команди 2019/2020 навчального року кращі класи отримали почесні грамоти та солодкі подарунки на відзнаку особливих успіхів.

З наближенням зимових свят, актив ради знову традиційно долучився до організації та фінансування подарунків воякам Київського військового шпиталю. А на честь героїв нинішнього часу – лікарів учні кількох класів створили привітальні листівки, зібрали теплі та приємні подарунки лікарям ковідних відділень актори театральної студії «Первоцвіт» відзняли віршований відеоролик  на честь лікарів. А у червні юні актори показали лікарям свою виставу і вручили подарунки та листівки співробітникам Київської лікарні швидкої допомоги, яких така акція надзвичайно розчулила.

Вперше в історії школи для створення святкової атмосфери новорічних свят в умовах пандемії було ініційовано проведення різдвяного кінофестивалю. Фахове журі переглянуло усі ролики 9-А, 9-В, 8-Б, 5-В, 6-А та 6-Б класів. Останній конкурсант і став беззаперечним переможцем. А до свята усіх закоханих відбувся вернісаж ігрових фільмів «Пара на усі часи», у якому взяли участь 6-А, 6-Б та 5-Б класи.

Задля поповнення бюджету ради самоврядування та з екологічною метою протягом року було ініційовано збір макулатури. Зібрано більше 800 кг вторинної сировини.

А до Міжнародного жіночого дня чоловіча частина активу самоврядування організувала святкову зустріч дівчат та жінок з квітами та цукерками на порозі школи.

Березневий благодійний ярмарок поповнив бюджет самоврядування на суму 13500 гривень і вже за тиждень радою було прийнято рішення надати фінансову допомогу сім’ї з 10 дітьми на купівлю опалювального агрегата.

До Великодніх свят активісти ради створили в умовах жорсткого карантину відеопривітання для усіх учасників шкільної спільноти.

За підсумками роботи 2020-2021 навчального року учні 6-А класу отримали звання «Найактивніший  клас», а учні 6-Б класу стали «Найкреативніший  клас». Учнівські колективи цих класів отримали грошову премію в розмірі 1000 грн. кожний. 6-Б клас вирішив на ці кошти закупити корм для собак, що знаходяться у притулку для тварин. 

 

X. Про роботу літньої розвивальної школи 

(Дорош Л.І., директор).

Літо - найвеселіша пора року для школярів, адже влітку найдовші канікули. Педагогічний колектив цього року відновив роботу літньої розвивальної школи з 31 травня по 11 червня для учнів 1-8, 10 класів.

Мета школи: створення умов для відпочинку, розвитку та самореалізації особистості в канікулярний період через її участь у різних видах ігрової, спортивної, творчої, здоров’язміцнюючої діяльності.

Заходи кожного дня проводилися відповідно плану роботи.

Учні 1-4 класів відвідували школу англійської мови. Вчителі Слищенко Н.М., Ріос Ріос К.Х., в цікавій ігровій формі вивчали теми: «У світі казок», «Знайомство», «Зустріч нових друзів», «Моя родина», «Мій улюблений мультик»; проводили змагання,  розучували англійські пісні, інсценували казки, переглядали мультики англійською мовою. Таким чином, діти мали можливість вивчати англійську мову у цікавій формі, отримати пізнавальну інформацію, навчитися новому, весело провести час.

Твори, образи мислення, відчуття декоративної комунікації, вміння створювати об’ємні композиції з паперу розвивали у своїх учнів вчителі: Попович С.С. (1-Б), Тертична Т.В. (3-Б).

Учителі фізкультури Пацьора Л.О., Литвиненко Н.В., Кравченко І.О., Осипенко І.О. залучали учнів до спортивної роботи через організацію змагань, естафет, рухливих ігор, танцювальних руханок.

Під час роботи літньої розвивальної школи учні мали змогу відвідувати спортивні гуртки.

Школярі люблять подорожувати. З метою поглиблення знань про історію, архітектурну культуру, природу різного краю під керівництвом педагогів на початку червня учні отримали змогу здійснити з друзями цікаві екскурсії: Музей науки – 8-В (класний керівник Павлюк А.Б.), 6-Б (класний керівник Дзюбак А.В.); Музей води – 1-Б (Попович С.С.), 1-В (Машкаринець І.С.); Музей історії туалету – 3-В (Осипчук М.О.); Музей народної архітектури та побуту 1-Г (Волошин І.Л.), 7-Б (Шеремет О.Л.), 8-Б (Дзюбак С.О.); Національний Експоцентр України – 6-В (Снігірьова Т.А.), 8-Б (Дзюбак С.О.); Музей «Київська Русь» - 5-А (Зеленська Г.В); Музей становлення української нації 8-Б (Дзюбак С.О.), Києво-Печерська лавра – 7-Б (Шеремет О.Л);  Планетарій – 8-Б (Дзюбак С.О.); Зоопарк - 1-Г (Волошин І.Л.), 8-Б (Дзюбак С.О.); Парк «Софіївка» - 8-А (Осипенко А.В.); Стежками древнього Києва 7-Б (Шеремет О.Л), 8-Б (Дзюбак С.О.).

Лідери учнівського самоврядування під керівництвом Гаджилової О.В. організували і провели розвивальні та змагально-розважальні заходи: фестиваль рухливих ігор, театральні марафони, шоу талантів, фотоквест.

За вподобанням учні відвідували математичний клуб, ігровий клуб.

Вчитель музики Корольов А.В. навчав учнів мистецтву гри на гавайській гітарі. Для учнів 11-класів були організовані вчителями Дорош Л.І. (укр.мова), Дзюбак А.В (біологія), Бабичем В.В. (історія) індивідуальні консультації з предметів до ЗНО.

Під час роботи літньої розвивальної школи були реалізовані проєкти: 

1. Твори добро – 1-4 класи;

2. «Осучаснюємо героїв та письменників» - 6-7 класи. Мелікова Т.С., вчитель зарубіжної літератури);

3. «Упорядкування даних у таблицях» - 7 класи (Іщенко О.І., вчитель інформатики);

4. Організовано зустріч з цікавими людьми – 6 класи (Роост К.П., вчитель інформатики);

5. Провели математичний турнір для учнів 10 класів (Подзюбанчук М.І., вчитель математики);

6. Провели літературні перегони для учнів 10 класів (Комісарук В.В., вчитель української мови і літератури);

7. Провели літературні вікторини для учнів 5 класів (Зеленська Г.В., вчитель української мови і літератури).

ХІ. Робота бібліотеки школи. Забезпечення підручниками

                            (Фещенко Т. К., завідуюча бібліотекою 

навчального закладу).

Свою діяльність шкільна бібліотека проводить спільно з педагогічним колективом, згідно з планом навчально-виховної роботи школи на навчальний рік.   Наше завдання полягає в тому щоб, створити такі умови в бібліотеці, за яких учні, вчителі, батьки  мали б змогу самостійно  вибрати  потрібну літературу,  здобути  необхідну інформацію, використовувати її для власного розвитку та самореалізації .

Весь фонд бібліотеки розташований  на стелажах і всі роздільники  переведені на УДК.

Всі книжкові виставки та тематичні полиці оформлені згідно календаря знаменних і пам’ятних дат.

Перед початком навчального року видано підручники класним керівникам на «Формуляр класу»,  методичну  літературу вчителям – предметникам на окремий читацький формуляр. За програмою нової української  школи отримано  підручники для 3-х класів , вибірково для 7 класу. Також замовлено через  електронну програму ДІСО нові підручники для учнів 4-х класів та дозамовлено підручники для 7-х класів. 

Робота шкільної бібліотеки  у 2020-2021  навчальному році спрямована на вирішення  завдань  Нової  української  школи: формування випускника - патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини. Традицією є щорічне проведення Місячника шкільних бібліотек. У цьому році він відбувся під гаслом «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів». Причиною глобальної екологічної кризи є  глибоке падіння духовності  і моралі, низький  рівень екологічної освіти і  виховання, загалом екологічної культури переважної більшості мешканців планети.  Комплекс  заходів був спрямований на висвітлення  цієї  проблеми.  Під  час   ознайомчої   екскурсії до бібліотеки учнів 1-х класів, розповідали  не тільки про правила  користування бібліотекою,  про культуру читання, про любов  і  шану до  книги, користування підручниками, а й проводили бесіди про бережливе ставлення дітей  до природи.  Біля книжкової полиці «Лікує природа»  провели урок- диспут «Моє ставлення до живої природи». Діти розповідали  про своїх домашніх улюбленців – котів, собак, папуг, хом’ячків, як вони бережливо відносяться до них.  Бібліотекари  розповіли  як потрібно поводитися в лісі, не зривати квіти, не знищувати гнізда  птахів, не руйнувати   мурашники, не закривати  нори маленьких звірят.   Також діти розповідали  про те, як з батьками  дома висаджують квіти, дерева.  Разом з дітьми 1-Г класу, які дуже люблять відвідувати  бібліотеку,  читали в читальному  залі книги про природу: повість-казка «Повернення легкокрилки»,  Даррелл Д. «Моя сім’я та інші звірі».

З учнями 1-Б класу  проведено  бесіду «Екологія. Книга. Бібліотека».  З дітьми обговорили, як потрібно берегти  природу, землю, повітря, воду,  скільки потрібно затрат для виготовлення книги. Для учнів 2-4 класів  біля книжкових полиць проведено бесіду «Поверни книгу чистою», «Передай книжку другу». Для учнів старших класів був підготовлений відеоролик «Живої душі промовляє природа». C:\Users\admin\Desktop\0100i4l0-97d0-300x168.jpg

 

Під час перегляду було показано сміттєзвалища,  наслідки вирубки лісів, пластикову забрудненість морів і океанів. З учнями  6-А класу, в читальному залі (класний керівник Панченко С. В.), була  проведена інтерактивна гра «Мікрофон». 

 

«Що мені дає природа? «Людина не може прожити без природи тому, що...», 

«Чим я можу допомогти природі?»

Під час проведення місячника «Подаруй бібліотеці книгу» діти, батьки подарували  для бібліотеки багато цікавих книг. Оформлено буклет- подяка всім, хто допомагав в проведенні місячника. 

У червні місяці проведено читацькі конференції для учнів 6-А класу (Панченко С.В.), 4-В класу (Дідук Н.Ф.). Протягом роботи літньої розвивальної школи був організований проєкт «Живи, книго», під час якого були відновлені підручники, якими недбало користувалися. 

ХІІ. Про роботу психолога школи

                         (Снігірьова Т. А., психолог школи).

Працюючи над науково-методичною темою школи «Стратегія розвитку внутрішньої системи якості освітньої діяльності школи» з метою оптимізації умов для формування особистості учнів, соціально-психологічна служба школи спрямовувала свою діяльність на забезпечення індивідуального підходу до всіх учасників навчально-виховного процесу з метою здоров’язберігаючих технологій для особистісного зростання учнів.

На, жаль, життя поділилося на дві частини: очне та дистанційне навчання. Відповідно до розпорядчих документів Кабінету Міністрів (Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та ін.) уся країна живе в режимі карантину. Здавалося б уся робота припинена. Але життя продовжується. Діти продовжують спілкуватися у своїх сім’ях, здійснюють навчання у дистанційній формі, спілкуються між собою в соціальних мережах.

Під час дистанційного навчання, приєднуючись до звернення директора Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи В.Г. Панка, опублікованому в соціальній мережі facebook, психолог школи дотримувалася режимів карантину та методик профілактики захворювань, пропагувала здоровий спосіб життя. З учасниками освітнього процесу спілкувалась за допомогою соціальних мереж, використовуючи інші дистанційні форми роботи, спрямованої на забезпечення реалізації головної мети і завдань психологічної служби – збереження та зміцнення психічного й фізичного здоров’я; сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу, виходячи з можливостей здобувачів освіти.

У період карантину психолог школи працювала дистанційно, а саме: 

– інформувала про проведення (онлайн) тематичних психологічних 

вебінарів, конференцій, навчальних проєктів тощо; 

– організовувати проведення (онлайн) групових або індивідуальних 

консультацій для батьків, педагогів (за запитом);

- викладала просвітницьку інформацію для батьків на сайті школи, корисні поради щодо організації домашніх занять з дітьми та змістовного спільного проведення дозвілля та ін.); 

– здійснювала систематичну комунікацію з учнями, батьками та педагогічним 

колективом в соцмережах й інших групах; 

– рекомендувала доступні для самостійного застосування батьками методики щодо зниження рівня тривожності дітей, вправи з психогімнастики, кінезіології, рухливі, розвивальні ігри тощо; 

– інформувала про літературу та художні фільми (мультфільми) для 

спільного перегляду батьків і підлітків (дітей).

Брала активну участь у онлайн психологічних вебінарів, конференцій:

 • «Освітній практикум: безбар’єрне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми проблемами»

 • «Плекати подружні стосунки» (для дітей з ООП)

 • «Міжособистісна взаємодія. Обмін досвідом»

 • «Сучасні інтернет-ресурси для організації ефективного навчання»

 • «Безперервний професійний розвиток педагогів в умовах реформування системи освіти»

 • «Практичні кейси для проведення онлайн-квестів та онлайн-уроків»

 • «НУШ: особливості організації навчального процесу».

Психологічна служба школи у 2020 — 2021 н. р. ставила перед собою такі завдання:

- виявлення труднощів учнів, які перешкоджали їх ефективному навчанню та взаємодії у шкільному колективі під час очного та дистанційного навчання;
- дослідження індивідуальних особливостей учнівських колективів та окремих учнів, яке сприяло їх інтеграції у шкільне середовище;
- співпраця з педагогами школи, надання їм рекомендацій для всебічного розвитку та успішної взаємодії з учнями під час навчально-виховного процесу;
- підтримка учнів, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують додаткової уваги і соціально-психологічного супроводу;
- сприяння професійному самовизначенню учнів старших класів;
- просвіта батьківських колективів для покращення взаємодії з учнями на різних вікових етапах.

Щоденно в телефонному режимі, через вайбер, електронну адресу проводилися консультації за запитом, як дорослих так і учнів.

Аналізуючи роботу практичного психолога, можна сказати, що протягом 2020 – 2021 н. р. продовжувався вивчатися характер взаємин між учителями і учнями, враховуючи норми розвитку дитини і динаміку психічних станів.

Практичним психологом здійснювалася діяльність за наступними напрямками: психодіагностична робота, консультаційна, психологічна просвіта, корекційно — відновлювальна та розвивальна робота (за запитом), організаційно – методична робота.

Впродовж року психологом впроваджуються у практичну діяльність такі програми як:

 • “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” – з питань протидії торгівлі людьми

 • Інформаційно – освітня протиалкогольна програма “Сімейна розмова”  – з питань підвищення особистісного захисту дитини в ситуаціях, пов’язаних із ризиком вживання алкоголю,

Просвітницько – профілактична програма тренінгових занять “Не смійся з мене” – з питань попередження шкільного булінгу, набуття навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій.

Діяльність практичного психолога була спрямована на роботу із дітьми, батьками та педпрацівниками:

І. Робота з дітьми.

 1. Індивідуальне консультування учнів.

 2. Психодіагностичне дослідження.

 3. Профорієнтаційна робота.

 4. Проведення психокорекційних вправ.

 5. Проведення «годин психолога» (групові консультації).

ІІ. Робота з батьками

 1. Індивідуальне консультування.

 2.  Спільні психокорекційні вправи для батьків і дітей.

 3.  Психодіагностичне дослідження.

 4.  Забезпечення зв’язку «батьки-учень-учитель».

 5. Психологічна просвіта батьків щодо питань сімейного виховання (онлайн).

ІІІ. Робота з педпрацівниками

 1. Індивідуальне консультування.

 2. Психологічна просвіта класних керівників.

 3. Розробка психологічних рекомендацій щодо оптимізації навчально-виховного процесу (онлайн).

Напрями психодіагностики:

• вивчення перебігу адаптаційного періоду учнів 1-х, 5-х класів;


• дослідження професійної спрямованості учнів (за запитом);

• діагностика особистісних особливостей учнів 4-х класів;

• вивчення інтелектуальних показників розвитку дитини;

• дослідження емоційної сфери учнів.

Також проводиться робота як з поведінковими проблемами дітей (агресивність, гіперактивність, імпульсивність, тривожність), так і з емоційними (дратівливість, збудливість).

1.Психодіагностична робота.

Адаптація першокласників до школи.

Програма дослідження включає (за запитом):

 • бесіди з батьками (виявляємо наявність психосоматичних симптомів дезадаптації та збираємо інформацію про учня),

 • бесіди з вчителями (визначаємо рівень дезадаптації та виявляємо фактори, які їй сприяють);

 • обстеження першокласників за допомогою проективної методики "Дерево" (досліджуємо емоційне  сприйняття  нової соціальної ситуації,  зокрема процесу  навчання,  вчителя, однокласників, самооцінку та визначаємо здатність організму до сприйняття різної інформації);

 • проведення проективної методики "Сходинки" (вивчаємо представлення себе, як особистість, комунікативність.

Дослідження проводилося  протягом вересня (до 25 числа), листопада (з 10 числа). Обстежено 125 учнів.

Висновки:

 1. Проведене дослідження було спрямоване на вивчення рівня адаптації та прояву ознак дезадаптації у першокласників.

 2. За результатами спостереження та експертної оцінки вчителів:

 • більшість дітей мають високий та середній рівень адаптації;

 • найбільш поширеними факторами дезадаптації першокласників є недостатня довільність психічних функцій; надмірна розторможеність; 

 • порушення інтелектуальної діяльності; неготовність до школи.

 1. За результатами проективних методик:

 • більшість учнів мають оптимальну або компенсаторну працездатність під час навчально-виховного процесу;

 • більшість учнів мають позитивне сприйняття процесу навчання, вчителя, себе як учня,  взаємин з однокласниками. 

 1. Отже, в цілому рівень адаптації першокласників до навчання у школі є достатній. Учні, які мають низьки показники за всіма або більшістю досліджуваних аспектів потребують подальшого супроводу з боку вчителів, батьків та психолога.

Дослідження  учнів на паралелі 4 — х класів було проведено за запитом директора школи на предмет формування профільного навчання у середній школі (групова діагностика). Рекомендації для класоводів для розподілу учнів надано. Розроблена пам’ятка для батьків.

Психологічний супровід процесу адаптації учнів 5-х класів до нового навчального середовища у середній школі починається з організації та підготовки психологічних даних про кожного учня та подальше інформування вчителів-предметників, які будуть навчати дітей в середній школі.

Для вивчення причин, що перешкоджають адаптації учням п’ятих класів проводилися психологічні дослідження індивідуальних особливостей особистісної сфери. Застосовувалися такі діагностичні методики:

 •  Анкета «Моє ставлення до шкільних предметів»

 • Тест шкільної тривожності Філіпса.

 • психологічне дослідження соціальних відносин

Мета дослідження: визначити ймовірні проблеми адаптації, а саме первинне емоційне ставлення до навчання у середній школі.

За результатами дослідження було визначено позитивне, амбівалентне та негативне емоційне ставлення учнів як до навчальних предметів, так і до себе, до однокласників, батьків, поза навчальної діяльності.

У результаті проведених досліджень, були виявлені діти із труднощами у соціально-психологічній адаптації. Для батьків учнів, у яких виявлено ознаки дезадаптації, були запропоновані та проведені індивідуальні консультації та надані відповідні рекомендації. Деяким батькам учнів п’ятих класів рекомендовано консультацію суміжних спеціалістів.

З учнями із ознаками дезадаптації було проведено додатково індивідуальну психодіагностику (за згодою батьків) та відповідну корекційно – розвивальну роботу.

У 6 класах було проведено психологічне дослідження «Вивчення психосоматичних станів та настроїв учнів», метою якого було вивчення індивідуальних можливостей учнів у ході навчальної діяльності для продовження  профільного навчання. За результатами психодіагностичної роботи були надані відповідні рекомендації класним  керівникам, учням та батькам за запитом.

Психолого-педагогічний супровід профільного навчання.
На паралелі восьмих-дев’ятих класів було проведене вибіркове (по запиту учнів) психологічне дослідження з метою визначення професійних інтересів учнів за методикою Є. Клімова «Диференційовано — діагностичний опитувальник інтересів» (ДДО) та «Тип мислення» Г. Рязапкіної. Проведене дослідження дало змогу учням визначити, чи співпадають їхні професійні інтереси з їхніми схильностями.

 Виникла необхідність проводити з учнями 8-9 класів психологічне дослідження з метою визначення професійних інтересів учнів двічі на навчальний рік, починаючи з вересня. Адже вибір професії – це свідоме формування учнем власних професійних планів з метою оптимальної реалізацій своїх можливостей у певній галузі професійної діяльності. Крім того, вибір професії буде свідомим, коли він зроблений із урахуванням учнем своїх індивідуально – психологічних особливостей, інтересів, здібностей і потреб ринку праці в кадрах.

За 2020-2021 н.р. було охоплено осіб: індивідуальною діагностикою 55 чол., груповою – 150 чол.

2.Консультаційна робота

Протягом 2020 – 2021 навчального року практичним психологом надавалися консультації онлайн та за запитом педагогічним працівникам, учням школи та їхнім батькам. Переважна більшість запитів, які надходили до практичного психолога як з боку батьків, так і з боку педагогічних працівників, стосувалися форм поведінки учнів та емоційно – вольової сфери. Учні школи зверталися за психологічною допомогою у розв’язанні певних життєвих труднощів. Також надходили запити на розв’язання конфліктних ситуацій. Крім цього, значна частина запитів на роботу надходили від осіб, які відносяться до категорії «внутрішньо переміщені».

За 2020-2021 н.р. було охоплено осіб: індивідуальним консультуванням 55 чол., груповим – 150 чол.

За 2020-2021 н.р. було охоплено осіб: профілактика (індивідуально) 30 чол., групова – 125 чол.

3.Психологічна просвіта

Основною ідеєю є виховання в учнів ставлення до власного здоров’я у профілактичній співпраці з їхніми батьками:

 • поліпшення стосунків між батьками та дітьми, включаючи уміння слухати, ефективно спілкуватися і вирішувати проблеми;

 • забезпечення дисципліни та підпорядкування сімейним правилам;

 • спостереження за поведінкою і діяльністю дітей у підлітковий період.

Адже особистісна безпека дитини ґрунтується на міцному сімейному захисті, який формується з позитивних стосунків між батьками, між батьками і дитиною, тісного взаємозв’язку між усіма членами сім’ї, ефективного діалогу між батьками та дитиною.

За 2020-2021 н.р. було охоплено осіб - 25 чол.

4. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Корекційно-розвивальна робота в цьому році була направлена, в основному, на  сформованність вміннь та навичок, необхідні для ефективної взаємоді з оточенням та проводилася за запитами, використовуючи ресурсну кімнату. 

Створення інклюзивного простору - це не тільки навчання особливих дітей в навчальних закладах, а, насамперед, створення комфортних умов для отримання освітніх послуг.

Робота ресурсної кімнати у 2020-2021 н.р. була спрямована на збереження психоемоційного стану учнів з різними нозологіями та школярами без особливих освітніх потреб і створення у такій групі позитивного мікроклімату.

У процесі роботи з учнями молодшого шкільного віку було створення

комфортного простору для соціалізації та адаптації до навчального процесу - для зменшення психоемоційної напруги і для легшої адаптації. Комфортні умови досягалися за рахунок використання різних форм та методів арт-терапії (настольні ігри для індивідуальних та групових ігор), різновиди ігр з кінетичним піском, робота з природніми матеріалами, рольові ігри за ситуативними моментами. 

За 2020-2021 н.р. було охоплено осіб індивідуальною корекцією 25 чол., груповою – 60 чол.

5. Організаційно – методична робота

Практичним психологом школи протягом навчального року велася робота по вдосконаленню професійних навичок як спеціаліста у галузі психології. За 2020-2021 н.р. було проведено: ділові ігри, майстер класи для 55 чол. (по запиту). 

Постійно брала участь у роботі районних, конференціях, вебінарах практичних психологів.

За час карантину на різних сайтах приймала участь у підвищенні професійної кваліфікації, про що свідчать свідоцтва та дипломи.

ХІІІ. Про роботу соціального педагога. Соціальна допомога учням із числа пільгових категорій

                             (Снігірьова Т. А. соціальний педагог).

Працюючи над науково-методичною темою школи «Стратегія розвитку внутрішньої системи якості освітньої діяльності школи» з метою оптимізації умов для формування особистості учнів, соціальний педагог школи спрямовувала свою діяльність на забезпечення індивідуального підходу до всіх учасників навчально-виховного процесу з метою здоров’язберігаючих технологій для особистісного зростання учнів.

З метою здійснення соціально-правового захисту учнів пільгових категорій у школі  організована відповідна робота.

У вересні, листопаді 2020 року класні керівники 1 – 11 класів склали соціальні паспорти класів, за яким в школі навчаються учні наступних пільгових категорій:

 • Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 4 чол.

 • Діти-напівсироти - 13 чол.

 • Здобувачі освіти, які проживають у багатодітних сім’ях - 89 чол.

 • Здобувачі освіти з малозабезпечених сімей - відсутні

 • Здобувачі освіти з особливими освітніми проблемами - 1 чол.

 • Здобувачі освіти  з інвалідністю - 4 чол.

 • Здобувачі освіти з сімей внутрішньопереміщениз осіб (ВПО) - 32 чол.

 • Здобувачі освіти громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС -2 чол.

 • Здобувачі освіти, батьки яких були або є учасниками АТО (ООС) - 40 чол.

 • Здобувачі освіти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків  - 1 чол.

З учнями пільгових категорій проводилася робота із:

 1. Забезпечення гарячим харчуванням.

Діти, позбавлені батьківського піклування, здобувачі освіти, батьки яких були або є учасниками АТО (ООС) звільнені від оплати за харчування на 100% на підставі поданих за визначеною формою документами.

 1. Забезпечення підручниками.

Учні 1-4, 5-9, 10-11 класів, в тому числі учні пільгових категорій 100% забезпечені підручниками згідно навчальних програм.

 1. Забезпечення шкільною та спортивною формами на 2020-2021 н. р.

Згідно діючого законодавства формою 1 раз на два роки забезпечуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування- 4 учнів (100 %).

 1. Діти, позбавлені батьківського піклування застраховані, 100 % забезпечені єдиними квитками, які дозволяють безоплатно відвідувати всі культурно-освітні установи комунальної власності. Квиток дає право на безоплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд комунальної форми власності, безоплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі).

 2. 60% учнів пільгових категорій залучені до гурткової роботи. Організовується їх змістовне дозвілля 

 1. Учні пільгових категорій відвідували протягом 2020-2021 навчального року пізнавально - розважальні заходи в школі на безоплатній основі.

 2. Соціальний педагог школи систематично звітує про роботу з учнями пільгових категорій; підтримує зв'язок зі службою у справах дітей РДА, управлінням освіти і науки, надає до ССД інформацію щодо стану навчання, виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Щороку проводяться обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; про що були зкладені акти.

З учнями школи протягом року проводилась робота за наступними напрямками діяльності :

 • соціометричні дослідження з вивчення соціального статусу сімей, особистості, колективу;

 • робота з першокласниками та п’ятикласниками у період адаптації до навчання у школі  та у старшій школі;

 • групове консультування за запитом з питань психічного і фізичного здоров’я, формування здорового способу життя:

«Профілактика шкідливих звичок» 4-5 класи, «Твоє здоров’я в твоїх руках», 6-7 класи, «Я обираю здоровий спосіб життя», 8-9 класи;

 • виховні бесіди профілактичного змісту з учнями 8-9 класів, що потребують підвищеної педагогічної уваги;

 • соціальний супровід дітей пільгових категорій;

 • робота з учнями, які опинилися в складних життєвих обставинах;

 • робота із запобігання конфліктів в учнівських колективах.

 • робота з організації оздоровлення учнів по запиту.

Соціальний педагог постійно  взаємодіє з батьками, практичним психологом, педагогами, адміністрацією школи, службою у справах сімї та молоді Соломянського району м.Києва.

ХІV. Організація харчування учнів школи. Медичне забезпечення  та обслуговування учнів школи.

                                                             (Медична сестра школи Цветкова О.М.).

У 2020-2021 році безкоштовним харчуванням були забезпечені учні пільгових категорій: сироти, малозабезпечені та учні, батьки яких є учасниками АТО. Всього - 12 дітей. Учні 1-4 класів (509 учнів) отримували дворазове гаряче харчування. Учні 5-11 класів споживали буфетну продукцію та комплексні обіди. Харчування здійснювало товариство «Школяр». Щотижня комісія контролю за харчуванням контролювала щоденне харчування учнів школи, здійснювала перевірку організації якості гарячого харчування. Дані перевірки оформлялися щотижневим актом, який направлявся в РУО.  

У школі наявний медичний кабінет, який забезпечувався ліками за рахунок держави.

Згідно штатного розпису медичне забезпечення здійснює кваліфікований спеціаліст медсестра школи, яка не тільки надає медичну допомогу учням, співробітникам школи, веде відповідну документацію, а й проводить з метою впровадження здоров’я зберігальних технологій  у навчально-виховний процес наступні моніторингові дослідження: «Аналіз стану здоров’я учнів», «Медичне обстеження, динаміка захворюваності учнів школи». 

За навчальний рік медсестрою школи зареєстровано 2162 звернень учнів. Причини звернення:

 • головний біль – 860;

 • зубний біль – 24;

 • мікротравми + травми – 503;

 • носові кровотечі – 38;

 • ЛОР органи – 70;

 • біль в області серця – 31;

 • біль шлунково-кишкового тракту – 520;

 • інші причини - 116.

Моніторинг стану здоров’я учнів школи дає можливість педагогічному колективу сприяти зміцненню життєвих сил організму дитини, сформувати в неї чітку мотивацію до здорового способу життя, планувати і проводити навчально-виховну роботу з урахуванням фізичних, фізіологічних, психічних особливостей учнів.

На початку навчального року всі учні згідно медичних довідок розподіляються в групи на уроках фізкультури.

 

Розподіл учнів за станом здоров’я  в групах на уроках фізкультури:

 

Група фізкультури

Кількість дітей

Основна 

827

Підготовча

218

Спеціальна

32

Звільнені 

6

Моніторинг стану здоров’я учнів:

Захворювання

Загальна кількість учнів

1-4

5-9

10-11

1.

Вітряна віспа

2.

Вегето-судинна дистонія

6

30

9

3.

Грип (COVID – 19)

10

8

2

4.

Ангіна

5.

Гастроентерологічні захворювання

9

1

6.

Захворювання шкіри

3

4

1

7.

ГРВІ

2

2

1

8.

Бронхіт

Як показує моніторинг стану здоров’я найчастіше учні хворіють на вегето-судинну дистонію.

ХV. Організація внутрішнього контролю за виконанням навчального плану і програм, якості знань, умінь і навичок учнів.

(Остролуцька Л. Ф., Бондаренко Т. І., заступники директора).

У зв’язку з посиленням обмежувальних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної  хвороби COVID-19 було організовано дистанційне навчання з урахуванням  можливостей електронних освітніх ресурсів для учнів 1-11 класів з 11  по 24 січня  та  з 25 березня  по 30 квітня 2021 року для 5-11 класів і з 5 квітня по 30 квітня 2021 року для учнів 1-4 класів (накази № 137-од від 21.12.2021 року «Щодо роботи закладу освіти  у період обмежувальних протиепідемічних заходів з 08 по 25 січня 2021 року»,  № 40-од від 19.03.2021 року «Про посилення обмежувальних заходів із, із запобігання поширенню гострої респіраторної  хвороби COVID-19, спричиненої  короновірусом SARS-CoV-2» , № 46-од від 02.04.2021 року         « Про внесення змін до наказу  школи № 40-од від 19.03.2021 «Про посилення обмежувальних заходів  із запобігання поширенню гострої респіраторної  хвороби COVID-19, спричиненої  короновірусом SARS-CoV-2» та № 49-од  від 20.04.2021 року  «Про внесення змін до наказу  школи № 40-од від 19.03.2021 «Про посилення обмежувальних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної  хвороби COVID-19, спричиненої  короновірусом SARS-CoV-2».  Освітній процес закладу освіти було організовано відповідно до Моделі організації  освітнього процесу в сзш № 279 ім. П. Григоренка м. Києва,  на сайті школи інформацію щодо порядку організації навчання у період обмежувальних протиепідемічних заходів. Наради, семінари, педагогічна рада, батьківські збори у цей період проводилися в онлайн-режимі.

               Відповідно до листа Департаменту освіти і науки  Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 063-2408  від 06.04.2021, з метою організації освітнього процесу  в травні 2021 року для учнів 11 класу  була розроблена  модель організації освітнього процесу для учнів 11 класу  у травні 2021 року,  враховуючи , опитування учнів 11 класу  та їх батьків.

                       Накази та довідки за 2020-2021 навчальний рік                                   

 • Довідка «Про результати класно-узагальнюючого контролю в перших класах» (30.11.2020).

 • Наказ «Про вимоги до колективу здотримання норм єдиногоорфо-        графічного режиму в середній та старшій школі» (17.09.2020)

 • Довідка «Про  підсумками  класно-узагальнюючого контролю у 6-х класах» (06.12.2020).

 • Наказ «Про виконання єдиного орфографічного режиму учнями початкової школи» (22.12.2020).

 • Наказ «Про  стан  виконання державних навчальних програм, практичних, контрольних і лабораторних робіт у 1-11 класахза І семестр 2020-2021 навчального року»  (24.12. 2020).

 • Наказ «Про результати сформованості навичок читання учнів початкових класів за підсумками І семестру 2020-2021 н. р.» (28.12.2020).

 • Наказ «Про   виконання навчальних програм за І семестр 2019-2020 н. р.   занять з дітьми,  які перебувають на індивідуальному   навчанні застаном здоров’я»  (28.12.2020).

 • Довідка «Про  підсумками  класно-узагальнюючого контролю у 5-х класах» (04.01. 2021).

 • Наказ «Про контроль класних керівників за відвідуванням учнями

 навчальних занять» (04.02.2021).

 • Довідка «Про  підсумками  класно-узагальнюючого контролю у 6-х класах» (19.02.2021).

 • Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізичної культури» (26.02.2021).

 • Довідка «Про підсумки класно-узагальнюючого контролю в 9-х класах» (26.02.2021).

 • Наказ «Про стан викладання математики та рівень навчальних досягнень учнів 4-х класів» (15.03.2021).

 • Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з хімії  (29.03.2021).

 • Довідка «Про результати класно-узагальнюючого контролю в 4-х класах» (31.03.2021).

 • Наказ «Про   організацію оцінювання здобувачів освіти, які навчаються на індивідуальній (сімейній(домашній )) формі навчання» (11.12.2020).

 • Наказ «Про   виконання навчальних программ за 2020-2021 н. р.      занять з дітьми,  які перебувають на індивідуальному   навчанні за станом здоров’я»  (28.05.2021).

 • Наказ «Про результати сформованості навичок читання учнів початкових класів за підсумками ІІ семестру» (28.05.2020). 

 • Наказ «Про   організацію оцінювання за ІІІ чверть здобувачів освіти, які навчаються на індивідуальній (сімейній (домашній )) формі навчання» (11.03.2021).

 • Наказ «Про   організацію оцінювання здобувачів освіти, які навчаються на індивідуальній (сімейній(домашній )) формі навчання» (12.05.2021)

 • Наказ «Про  стан  виконання державних навчальних програм, практичних, контрольних і лабораторних робіт у 1-11 класахза 2020-2021 навчального року»  (28.05.2021)

 • Наказ «Про стан ведення класних журналів (електронних), журналів групи продовженого дня 1-4 класів» (17.06.2021) 

 • Наказ «Про стан ведення Класних журналів 5-11 класів, журналів консультацій у ІІ половині дня» (19.06.2021).

ХVІ. Фінансово – господарська діяльність.

(Кошуба О.А., заступник директора з АГР).

Фінансовий звіт за  2020 - 2021 навчальний рік

п/п

Найменування товару

Кіль-

кість 

Сума

Хто придбав

Засіб санітарно-гігієнічний для чищення сантехніки  та унітазів

100 л.

3600,00

За бюджетні кошти

Рідке мило дитяче, 5л.

270 л.

4973,4

За бюджетні кошти

Чистячий засіб на основі гірчичного порошку

150 шт.

5310,00

За бюджетні кошти

Засіб миючий для підлоги з антибактеріальною та антимікробною дією

90 л.

1917,00

За бюджетні кошти

Дезінфекційний засіб «I MED»

105 л.

33075,00

За бюджетні кошти

Дезінфекційний засіб «Засіб для експрес дезінфекції I MED»

25 л.

8250,00

За бюджетні кошти

Дезінфекційний засіб для протирань поверхонь

10 л.

1900,00

За бюджетні кошти

Засіб дезінфікуючий «Даноксин»

25 кг.

7750,00

За бюджетні кошти

Дезінфікуючий килимок 50х50

1 шт.

429,00

За бюджетні кошти

Універсальний засіб для миття та дезінфекції

15 л.

1395,00

За бюджетні кошти

Щітка для прибирання 

4 шт.

1680,00

За бюджетні кошти

Рукавички трикотажні для захисту

120 шт.

1836,00

За бюджетні кошти

Серветки для підлоги

5 шт.

300,00

За бюджетні кошти

Рукавички універсальні гумові

20 шт.

786,00

За бюджетні кошти

Серветки віскозні для прибирання

90 шт.

1080,00

За бюджетні кошти

Дозатор для рідкого мила

20 шт.

7602,00

За бюджетні кошти

Рукавички нітрилові

100 пар

990,00

За бюджетні кошти

Пакети для сміття

80 уп.

1516,80

За бюджетні кошти

Папір туалетний

1750 шт.

12999,00

За бюджетні кошти

Рідке мило дитяче

250 л.

4365,00

За бюджетні кошти

Олівці графітні з гумкою

1 пач.

25,50

За бюджетні кошти

Файл для документів

2

100,80

За бюджетні кошти

Крейда шкільна

100 шт.

2550,00

За бюджетні кошти

Папір А4

80 пач.

6480,00

За бюджетні кошти

Комплект розвиткового обладнання (великий дидактичний набір Фребеля)

1 компл.

7590,00

За бюджетні кошти

Дидактичні матеріали

33 шт.

38076,77

За бюджетні кошти

Конструктор «Lego»

125 шт.

За бюджетні кошти

Дидактичні матеріали

72 шт.

За бюджетні кошти

Одномісна парта

121 шт.

253374,00

За бюджетні кошти

Стілець учнівський

121 шт.

132858,00

За бюджетні кошти

Ноутбук 

4 шт.

107047,20

За бюджетні кошти

Ноутбук(АРМ)

3 шт.

77628,00

За бюджетні кошти

 1.  

Багатофункціональний пристрій

4 шт.

28440,00

За бюджетні кошти